University of Twente Student Theses

Login

De balans tussen autonomie en synergie : aanbevelingen aan de gemeente Staphorst om de bestuurskracht tot ontwikkeling te brengen die nodig is voor de uitvoering van de Omgevingswet

Kremers, Mirande Riona (2021) De balans tussen autonomie en synergie : aanbevelingen aan de gemeente Staphorst om de bestuurskracht tot ontwikkeling te brengen die nodig is voor de uitvoering van de Omgevingswet.

[img] PDF
994kB
Abstract:In navolging op de decentralisatie van het sociaal domein in 2015 richten de pijlen van het Rijk zich steeds vaker op het fysieke domein. Er komen nieuwe opgaven op gemeenten af, waaronder de Omgevingswet. Het management van de gemeente Staphorst moet er voor zorgen dat de organisatie voldoende bestuurskrachtig is om deze toebedeling en uitvoering van taken onder de Omgevingswet aan te kunnen en dient zichzelf in staat te stellen om benutte en eventueel onbenutte hulpbronnen in beeld te hebben en, indien bruikbaar, in te zetten of steviger in te zetten ter verlichting van de bestuurslast onder de Omgevingswet. De centrale onderzoeksvraag van het onderzoek luidt dan ook: Op welke wijze kan de gemeente Staphorst de bestuurskracht tot ontwikkeling brengen die nodig is om de opgave van de Omgevingswet uit te voeren? Het onderzoek wil laten zien over welke hulpbronnen de gemeente beschikt, welke hulpbronnen men nog kan aanwenden of nog beter kan aanwenden in haar voorbereidingen op en in de uitvoering van de transitie naar de Omgevingswet. Het onderwerp is aan de hand van verschillende onderzoeksmethoden verkend en geanalyseerd. Naast deskresearch om twee theoretische deelvragen van het onderzoek te beantwoorden is methodische triangulatie toegepast om vier empirische deelvragen te beantwoorden. Hiervoor is een documentenanalyse gedaan welke heeft geresulteerd in een register omtrent de bestuurslast voor de fysieke leefomgeving onder de Omgevingswet. Daarnaast zijn er twee typen interviews ontwikkeld en afgenomen met verschillende respondenten op bestuurlijk en ambtelijk niveau. Onder de Omgevingswet hebben gemeenten naast permanente taaklast te maken met tijdelijke taaklast, specifiek gericht op de transitie naar de Omgevingswet. Permanente en niet-permanente taaklast zijn nauw met elkaar verweven: het niet adequaat uitvoeren van niet-permanente taaklast kan het adequaat uitvoeren van permanente taaklast onmogelijk maken. Beide dienen daarom voldoende adequaat uitgevoerd te worden om de opgave onder de Omgevingswet aan te kunnen. Alle voorwaarden (beschikbare hulpbronnen) van bestuurskracht worden in de gemeente in bepaalde mate aanwezig geacht. De bestuurskracht is op een aantal voorwaarden kwetsbaar. Dit zit vooral in de uitvoeringskracht van de organisatie. De bestuurskracht kan door het steviger benutten van een aantal hulpbronnen worden versterkt: a. de samenwerkingskracht van de gemeente wordt vooralsnog onderbenut; b. de beleidsmatige verantwoording kan scherper; c. de samenleving blijkt sterk betrokken bij het gemeentebestuur, vooral met betrekking tot ruimtelijke vraagstukken, en is daarnaast bijzonder veerkrachtig. Deze kracht kan sterker worden benut. De hulpbronnen burgerkracht en samenwerkingskracht worden het meest geschikt geacht om de uitvoeringskracht van de organisatie, en daarmee de bestuurskracht van de gemeente Staphorst om de opgave onder de Omgevingswet aan te kunnen, te versterken. De gemeente kan haar bestuurskracht versterken door het vizier meer naar buiten te richten en gebruik te maken van de krachten die in haar omgeving beschikbaar zijn. Deze conclusie resulteert in verschillende aanbevelingen aan het managementteam op het gebied van 1) efficiëntere en effectievere samenwerking met partners in de omgeving van de gemeente en 2) betere benutting van de veerkrachtige samenleving.
Item Type:Essay (EAPAA)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science, 88 social and public administration
Programme:Master Public Management EAPAA (MPM)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/88712
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page