University of Twente Student Theses

Login

Sturing op performance & werkbeleving : Een onderzoek naar de werkbeleving van medewerkers als gevolg van sturing op performance

Schrijver, Rogier (2021) Sturing op performance & werkbeleving : Een onderzoek naar de werkbeleving van medewerkers als gevolg van sturing op performance.

[img] PDF
1MB
Abstract:“Een tandje harder willen gaan omwille van de betekenis van het werk…….”. Deze zin werd gebruikt door een van de managers van de IND locatie Ter Apel in haar reflectie op de organisatie. Het is één van de kenmerken van bevlogenheid, maar hoe verhoudt dit zich tot een beeld waarin medewerkers juist rapporteren over een afnemende bevlogenheid, hoge werkdruk en onvoldoende richting over de opdracht? De directie Asiel en Bescherming van de Immigratie en Naturalisatiedienst heeft als doel om met het zelf ontwikkelde stuurinstrument Teamdoelstellingen medewerkers meer te betrekken bij de doelen van de organisatie. Door de toepassing beoogt het management ook duidelijkheid te geven over het kader van de opdracht en de samenwerking, eigenaarschap en het werkplezier positief te beïnvloeden. De vraag is of de organisatie erin slaagt het welbevinden van medewerkers hiermee positief te beïnvloeden. In dit onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal: In hoeverre leidt de toepassing van het stuurinstrument Teamdoelstellingen tot toenemende bevlogenheid en afnemende burn-out bij de hoor- en beslismedewerkers van de IND locatie Ter Apel? Het onderzoek is uitgevoerd bij de hoor- en beslismedewerkers die werkzaam zijn bij het Aanmeldcentrum van de IND in Ter Apel. Hoor- en beslismedewerkers nemen diverse (intensieve) gehoren af om vervolgens een beslissing te nemen over een asielaanvraag. De directie Asiel en Bescherming heeft afgelopen jaren achterstanden opgelopen op de afhandeling van het aantal asielaanvragen. Daardoor heeft de organisatie de opdracht om de achterstanden weg te werken en de nieuwe asielaanvragen bij te houden. Dit blijkt een uitdagende opdracht voor de organisatie te zijn, mede door de inzetbare capaciteit, maatregelen en effecten van de COVID-19 pandemie en een (redelijk) onvoorspelbare instroom. Het onderzoek bestaat uit een theoretisch en empirisch deel. In het theoretische deel van het onderzoek is literatuur over sturing, sturingsvormen, bevlogenheid en burn-out bestudeerd. Het stuurinstrument Teamdoelstellingen is geplaatst binnen het performance management. Performance management is een sturingsvorm die helpt de verschillende organisatiedoelen te realiseren door deze doelen te vertalen van strategisch naar operationeel niveau. Doel hiervan is de prestatie van de organisatie te verbeteren. De prestatie van medewerkers is doorslaggevend in de realisatie van doelstellingen en het succesvol zijn van de organisatie. Van bevlogen medewerkers is bekend dat zij in staat zijn om goed te presteren. Deze medewerkers hebben de beschikking over een goed pakket aan hulpbronnen, waardoor zij prima in staat zijn om met de taakeisen van het werk om te gaan. Organisaties hebben dus belang bij dit positieve toestandsbeeld van de medewerker. Helaas is bevlogenheid niet ‘aan’ of ‘uit’ te zetten en treffen we in organisaties ook medewerkers aan met burn-out (gerelateerde) klachten. Van burn-out is bekend dat het een grote impact op het (dagelijks) functioneren heeft en medewerkers hierdoor minder of niet belastbaar zijn voor hun werk. In het empirisch deel van het onderzoek is documentonderzoek uitgevoerd en is een survey afgenomen onder de hoor- en beslismedewerkers. Bij het documentonderzoek is specifiek gekeken naar signalen van medewerkers, onderzoeksrapporten (in-extern) en de ontwikkeling van het stuurinstrument Teamdoelstellingen. De survey, die bij de hoor- en beslismedewerkers is uitgezet, heeft de perceptie van de medewerkers gemeten op de toepassing en doelstellingen van het stuurinstrument. Naast vragen over het sturingsinstrument is in de survey een aantal geselecteerde hulpbronnen en taakeisen uitgevraagd. Tevens is de mate van bevlogenheid en burn-out uitgevraagd. Het stuurinstrument Teamdoelstellingen heeft, volgens de medewerkers, zeker bijgedragen aan de bekendheid van de organisatiedoelen. Ook voelen zij zich in redelijke mate betrokkenheid bij de doelen. Echter, deze betrokkenheid heeft niet geleid tot het ervaren van meer werkplezier of een betere samenwerking. Uit de meting van burn-out blijkt dat medewerkers gemiddeld ‘hoog’ scoren. Op bevlogenheid wordt ‘gemiddeld’ gescoord. Het stuurinstrument blijkt in de huidige toepassingsvorm geen overtuigend effect te hebben gehad op de doelstellingen van het management of op het welbevinden van de hoor- en beslismedewerkers.
Item Type:Essay (EAPAA)
Clients:
Immigratie en Naturalisatiedienst, Ter Apel, The Netherlands
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Programme:Master Public Management EAPAA (MPM)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/89046
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page