University of Twente Student Theses

Login

Computationeel denken in de bovenbouw : Grafentheorie en Dijkstra's algoritme in 4/5 vwo

Meulen, W.R. van der (2022) Computationeel denken in de bovenbouw : Grafentheorie en Dijkstra's algoritme in 4/5 vwo.

[img] PDF
25MB
Abstract:De samenleving is de afgelopen jaren extreem snel veranderd door digitalisering. Om goed voorbereid te zijn op de arbeidsmarkt van de toekomst moeten leerlingen die nu op de middelbare school zitten andere vaardigheden beheersen dan de leerlingen van een aantal jaar geleden. Een belangrijke set vaardigheden laat zich samenvatten onder de noemer computational thinking (CT). In dit ontwerponderzoek bekijken we hoe een lessenserie over grafentheorie kan zorgen voor het aanleren van deze CT-vaardigheden bij leerlingen met wiskunde B in de bovenbouw van het vwo. Voor deze lessenserie zijn ontwerpeisen opgesteld die gebaseerd zijn op vooronderzoek over (1) computational thinking en de bijbehorende didactiek, (2) eerdere ontwerpen met als thema computational thinking binnen het vak wiskunde en (3) grafentheorie en de bijbehorende didactiek. Vervolgens is een driedelige lessenserie ontwikkeld over Dijkstra's algoritme. Dit lesmateriaal is geanalyseerd door (1) de opdrachten te koppelen aan grafentheorie en CT-vaardigheden, (2) de lessenserie voor te leggen aan een expertpanel, (3) de lessenserie te laten maken door leerlingen uit 5 vwo en hun uitwerkingen te analyseren en (4) door leerlingeninterviews af te nemen. We concluderen dat de lessenserie over grafentheorie en Dijkstra's algoritme vwo-leerlingen bij het vak wiskunde B kan helpen bij het aanleren van verschillende CT-vaardigheden en dat routeproblemen hiervoor een geschikte context vormen. Verder wordt een aantal aanbevelingen gedaan om het lesmateriaal verder te ontwikkelen.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:31 mathematics, 81 education, teaching
Programme:Science Education and Communication MSc (60708)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/89598
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page