University of Twente Student Theses

Login

Apps ter ondersteuning van Lichtverstandelijk Beperkten in de Verslavingszorg in Nederland

Vrolijk, Adriaan (2022) Apps ter ondersteuning van Lichtverstandelijk Beperkten in de Verslavingszorg in Nederland.

[img] PDF
2MB
Abstract:Achtergrond: Voor de behandeling van middelenverslaving bij mensen met een lichtverstandelijke beperking (LVB), worden aangepaste vormen van cognitieve gedragstherapeutische interventies aangeboden, die gebaseerd zijn op reguliere behandelingsvormen. Deze reguliere behandelingen maken steeds meer gebruik van apps ter ondersteuning van de behandeling. Uit eerder onderzoek blijkt dat apps kunnen ondersteunen bij het leren van nieuwe vaardigheden bij mensen met een LVB, echter ontbreekt er kennis of apps ook kunnen ondersteunen bij de behandeling van middelengebruik voor LVB-cliënten. Doel: Huidige studie onderzoekt of apps kunnen ondersteunen bij de behandeling van middelenverslaving bij LVB-cliënten binnen de ambulante zorg. Hiervoor is eerst onderzoek gedaan naar het huidige gebruik van apps door behandelaren tijdens de behandeling van LVB-cliënten met een middelenverslaving. Vervolgens is onderzocht wat vereisten zijn van behandelaren waaraan een app moet voldoen om LVB-cliënten te ondersteunen bij de behandeling van middelenverslaving. Onderzoeksmethode: Het huidige gebruik van apps is onderzocht door middel van een vragenlijst onder behandelaren die werkzaam zijn binnen de LVB ambulante verslavingszorg. De vereisten waaraan een app moet voldoen is door middel van semigestructureerde interviews onderzocht. Resultaten: Uit de vragenlijst blijkt dat de helft van de behandelaren apps gebruikt tijdens behandelingen. Daarnaast kwamen verschillende vereisten van behandelaren voor apps naar voren; de behandelingsonderdelen van ‘Minder Drank of Drugs’ moeten beschikbaar zijn in een app, de app moet toegankelijk zijn voor LVB-cliënten en er moet interactie tussen behandelomgeving en cliënt mogelijk kunnen zijn. Conclusie en aanbeveling: Huidig onderzoek laat zien dat niet alle behandelaren apps gebruiken ter ondersteuning van de behandeling. Redenen daarvoor zijn bijvoorbeeld het gebrek aan kennis over apps en het niet gebruiksvriendelijk zijn van apps voor LVB-cliënten. Door apps met de gevonden vereisten te gebruiken en kennis te verspreiden over apps onder behandelaren in de ambulante middelenverslavingszorg is het wellicht mogelijk om behandelaren kennis te laten vergaren, zodat LVB-cliënten extra ondersteunt kunnen worden tijdens behandeling.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:TNW: Science and Technology
Subject:01 general works
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/89657
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page