University of Twente Student Theses

Login

De gedragsmotieven van een woningcorporatie voor de inzet van huurdersparticipatie : wat kan Wetland Wonen doen om een passende organisatiecultuur te realiseren?

Vennink-Steffens, C.E. (2022) De gedragsmotieven van een woningcorporatie voor de inzet van huurdersparticipatie : wat kan Wetland Wonen doen om een passende organisatiecultuur te realiseren?

[img] PDF
747kB
Abstract:Wetland Wonen is een woningcorporatie met ruim 3200 woningen in Noordwest Overijssel. In het beleidsplan In Verbinding heeft zij samenwerken met anderen als kernstrategie benoemd voor het bereiken van haar doelen. Vanuit de gedachte dat de meeste vraagstukken die Wetland Wonen tegenkomt multidisciplinair zijn en vragen om meer en andere kennis dan die van de organisatie zelf. Andere organisaties, zoals zorgorganisaties, gemeenten en aannemers, en huurders kunnen samen met Wetland Wonen tot betere oplossingen komen. Huurdersparticipatie is dan ook een van de middelen die Wetland Wonen in kan zetten om samenwerking vorm te geven. Binnen Wetland Wonen is het betrekken van huurders niet vreemd, maar van oorsprong vooral ingezet vanuit de formele vormen van participatie. Een beperkte groep medewerkers heeft inmiddels meer ervaring met het betrekken van huurders bij projecten en beleid, maar dat zou, in relatie tot de strategie van verbinding in het beleidsplan van Wetland Wonen versterkt kunnen worden, waardoor huurdersparticipatie iets is wat Wetland Wonen wil en van nature inzet bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van beleid. Het gedrag dat medewerkers tonen op het gebied van huurdersparticipatie komt voor uit onderliggende gedragsmotieven om participatie in te zetten. In de literatuur zijn zowel ondersteunende als belemmerende motieven gevonden voor het inzetten van huurdersparticipatie. Deze zijn voor dit onderzoek vertaald naar traditionele en participatieve waarden over het betrekken van huurders bij de ontwikkeling van beleid en projecten. Deze tegengestelde waarden vormden de basis voor het gesprek met de directeur-bestuurder en medewerkers van Wetland Wonen. In het gesprek met de directeur-bestuurder is onderzocht wat de gewenste gedragsmotieven zijn voor huurdersparticipatie, motieven die bijdragen aan het van nature inzetten van huurdersparticipatie. Met medewerkers is gesproken over de huidige situatie; welke gedragsmotieven nu in relatie tot huurdersparticipatie bij medewerkers aanwezig zijn. De gewenste en huidige situatie zijn met elkaar vergeleken om te achterhalen welke interventies Wetland Wonen kan inzetten om te komen tot gedrag dat past bij de gewenste gedragsmotieven voor huurdersparticipatie. De uitkomst laat zien dat de gewenste en huidige gedragsmotieven aardig in lijn liggen, maar dat er een aantal belemmerende waarden zijn die zorgen dat die motieven niet tot uiting komen in bijpassende gedrag. Met name de beleidsreflex en de vooroordelen over de kennis en houding van de huurder maken dat gewenste motieven niet tot uiting komen. Om de gewenste cultuur, de gewenste gedragsmotieven en het daaruit volgende gedrag, in lijn te krijgen, zijn aan de hand van het 7S-model verschillende interventies benoemd die Wetland Wonen kan inzetten om tot een meer participatieve cultuur te komen. Deze interventies liggen dus niet alleen op het vlak van cultuur, maar ook op de andere elementen van de organisatie, aangezien cultuur niet op zichzelf staat. De belangrijkste interventie is het actief delen in de organisatie van de gewenste waarden over huurdersparticipatie, door ze te omschrijven en aan te kleden met voorbeelden en bestaande succesverhalen uit de organisatie. Daarnaast is het van belang om elkaar te complimenteren op het gewenste gedrag en aan te spreken op belemmerend gedrag. Hiervoor is een belangrijke rol weggelegd voor de leiders in de organisatie, maar ook de medewerkers die geïnterviewd zijn kunnen hiervoor rolmodel zijn. Let wel, veranderen is niet makkelijk. Het is daarom van belang om vooraf in beeld te brengen welke mate van weerstand c.q. veranderbereidheid er bij medewerkers is, wat de gewenste verandersnelheid is en welke methodes dan kunnen worden toegepast om de weerstand weg te nemen.
Item Type:Essay (EAPAA)
Clients:
Wetland Wonen
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Programme:Master Public Management EAPAA (MPM)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/89741
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page