University of Twente Student Theses

Login

Grensbewegingen : een onderzoek naar personele veranderingen bij de Nederlandse Douane

Beukel, P. van den (2022) Grensbewegingen : een onderzoek naar personele veranderingen bij de Nederlandse Douane.

[img] PDF
2MB
Abstract:De Douane kenmerkt zich als een kennisintensieve organisatie. Zowel kennis van douanewetgeving als kennis van handhaving, bevoegdheden, logistieke goederenstromen, goederensoorten en douaneregelingen op juridisch gebied als op het gebied van formaliteiten horen tot het repertoire van de douaneambtenaar. Gedurende de loopbaan van een douaneambtenaar wordt kennis toegevoegd over de Europese dimensie, de wereldhandel, het relevante bedrijfsleven en zeker ook de ervaring in het toepassen van procedures, het gebruik van geavanceerde IT-systemen en de afweging van belangen tussen overheid en burger en bedrijven. Vooral deze ervaringskennis (‘tacid knowledge’) naast het historisch besef zijn bij de oudere generatie in de loop van de jaren ontwikkeld. De probleemdiagnose laat zien dat de personele ontwikkelingen bij de Douane raken aan de continuïteit van de organisatie op kennisgebied. Niet alleen gaat het daarbij om de kwantiteit door de uitstroom van ervaren personeel, maar juist ook om de kwaliteit doordat kennis overgedragen, verdiept en uitgebreid moet worden. Door steeds veranderende en nieuwe wetgeving en verdergaande digitalisering verandert ook de kennis die nodig is om op een gekwalificeerde manier de opgedragen taken te kunnen uitvoeren. Dit ziet op zowel kennismanagement als kennisontwikkeling. Uit de probleemanalyse blijkt dat de uitstroom substantieel is en met name tot en met 2028 zal toenemen tot zo’n 50% van het personeelsbestand als er geen maatregelen worden genomen. Door Brexit is gebleken dat er uitbreiding van personeel nodig is en dat -na massale werving- er zo’n 700 FTE zijn ingestroomd. Omdat veelal jongere medewerkers zijn geworven, is de verhouding in leeftijd binnen de Douane aan het veranderen. Daarmee is op kwantitatief gebied een verbetering ontstaan in de leeftijdsopbouw van de Douane, maar blijft op kwalitatief kennisgebied nog steeds sprake van een verschraling van ervaring en kennis.
Item Type:Essay (EAPAA)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Master Public Management EAPAA (MPM)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/89755
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page