University of Twente Student Theses

Login

Hypothesen, variabelen, validiteit en causaliteit : Het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden van het eindexamenprogramma maatschappijwetenschappen.

Gerritsma, Wouke (2022) Hypothesen, variabelen, validiteit en causaliteit : Het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden van het eindexamenprogramma maatschappijwetenschappen.

[img] PDF
5MB
Abstract:Voor dit Onderzoek van Onderwijs is middels een lessenserie getracht leerlingen uit 6vwo te ondersteunen in het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden uit subdomein A3 van eindexamenprogramma van het vak maatschappijwetenschappen. Vóór de lessenserie is als voormeting een instaptoets afgenomen. Een uitgebreid vooronderzoek, dat onder andere bestond uit een literatuurverkenning en twee interviews, heeft geleid tot de lessenserie. Na het volgen ervan hebben de leerlingen als nameting een schoolexamen gemaakt. Resultaten daarvan laten zien dat de meeste leerlingen, op onderdelen voldoende (basis)kennis en vaardigheden hebben opgedaan, meer dan zij voorheen hadden. Dit praktijkonderzoek heeft indicaties opgeleverd dat, binnen de beperkende voorwaarden als een kleine onderzoekspopulatie, het volgen van de lessenserie voor leerlingen effectief en efficiënt heeft bijgedragen op het gebied van onderzoeksvaardigheden. Daarbij lijken begrippen gestructureerd aanleren, gevarieerde werkvormen toepassen en rijke variatie in voorbeelden en oefenmateriaal een positieve bijdrage te hebben geleverd. Aangezien het onderzoek kleinschalig is uitgevoerd in een specifieke context, wordt aangeraden om een vervolgstudiegrootschaliger en kwantitatief uit voeren.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:80 pedagogy, 81 education, teaching
Programme:Teaching Social Sciences and Humanities in secondary education MSc (68535)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/89821
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page