University of Twente Student Theses

Login

Leren differentiëren als beginnend leraar, een case study met ervaringen en constateringen van een beginnende leraar

Dijs, Kay (2021) Leren differentiëren als beginnend leraar, een case study met ervaringen en constateringen van een beginnende leraar.

[img] PDF
2MB
Abstract:Differentiatie staat bekend om haar ontoegankelijkheid voor beginnende docenten. In dit onderzoek is getracht deze ontoegankelijkheid te doorbreken enerzijds door gebruik van verschillende werkvormen in een case study en anderzijds door beginnende docenten te interviewen en te achterhalen of de principes van Van Geel en Keuning gebruikt worden. Van der Valk en Van Geel en Keuning vormen een degelijk basis voor beginnende docenten om differentiatie toe te passen. De vijf principes hierbij zijn: 'werk doelgericht', 'monitor voortdurend', 'daag uit', 'stem instructie en verwerking af' en 'stimuleer zelfregulatie'. Deze principes zijn gebruikt voor de lessen uit de case study en de analyse van de interviews. Uit de interviews komt dat differentiatie tijdrovend is voor een beginnende docent. Daarnaast is het imago van differentiatie onder de geïnterviewde docenten niet optimaal, maar wel is differentiatie realistisch toepasbaar, ook voor een student gedurende de stageperiode. Uit de case study komt dat leerlingen differentiatie door een beginnende docent als fijn en goed kunnen ervaren. In meer algemene zin zijn het stimuleren van zelfregulatie, uitdagen en voortdurend monitoren de principes die veel terugkomen in discussies. Deze principes vormen een template voor differentiatie, dat door beginnende docenten gebruikt zou kunnen worden. De bevindingen geven mogelijkheden voor vervolgonderzoek naar differentiatie onder beginnende docenten en vormen een fundament voor beginnende docenten om zelfverzekerd differentiatie te leren toepassen.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Science Education and Communication MSc (60708)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/90482
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page