University of Twente Student Theses

Login

'Op weg naar risicogestuurd aanbesteden bij IUC Belastingdienst' : Het is gewoon een kwestie van doen!

Loots, C. (2022) 'Op weg naar risicogestuurd aanbesteden bij IUC Belastingdienst' : Het is gewoon een kwestie van doen!

[img] PDF
2MB
Abstract:Tijdens het proces Europese aanbestedingen heeft Inkoopuitvoeringscentrum Belastingdienst (IUC/B) te maken met risico’s. Deze risico’s kunnen van invloed zijn op het aanbestedingsresultaat (het inkopen van onvoldoende kwaliteit van producten en/of diensten), de uitloop van het aanbestedingsproces of budgetoverschrijdingen. Binnen het huidige Europees aanbestedingsproces ligt het accent voornamelijk op conventioneel risicomanagement. De dynamische en complexe omgeving waarin IUC/B aanbestedingen uitvoert vraagt echter om een proactieve en dynamische manier van werken. Een manier van werken waarbij risicosturing het uitgangspunt is. IUC/B benoemt deze werkwijze risicogestuurd aanbesteden. Door het Europees aanbestedingsproces meer risicogestuurd te maken kan er in aansluiting op de aanbestedingsdoelstellingen, frequenter preventieve beheersmaatregelen worden genomen om fouten te vermijden of tijdig te corrigeren of risico’s bewust te accepteren. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt daarom: Op welke wijze kan het IUC/B risicogestuurd werken invoeren om het Europees aanbestedingsproces beheersbaar te maken? Risicogestuurd aanbesteden in het Europees aanbestedingsproces van IUC/B kan als volgt worden gedefinieerd: Risicogestuurd aanbesteden in het Europees aanbestedingsproces van IUC/B is het met alle relevante stakeholders periodiek toepassen van de zes generieke risicoprocesstappen, waarbij op basis van een risicoanalyse de grootste risico’s in kaart worden gebracht en bewust wordt gekozen om risico’s over te dragen, te verkleinen, te delen, te mitigeren of te accepteren. Het hoofdrisico bij Europese aanbestedingen is: Het niet of onvoldoende voorzien in de behoefte en de doelstelling van de organisatie. Risicogestuurd aanbesteden heeft ten opzichte van conventioneel risicomanagement het voordeel dat er een groter handelingsperspectief ontstaat in tegenstelling tot de klassieke risicobenadering waarbij proactief risico’s maximaal vermeden worden. Hierbij staat niet de methode, maar staan de doelen centraal. Om risicogestuurd aanbesteden in te bedden in het Europees aanbestedingsproces dient, vanuit de theorie en het empirisch onderzoek, in totaliteit aan tweeëntwintig te worden voorwaarden voldaan die betrekking hebben op de organisatiestructuur, -cultuur en de methode. Geen van de tweeëntwintig voorwaarden is volgens de respondenten aanwezig. Over twaalf voorwaarden variëren de inzichten onder de respondenten. Daarnaast dienen er acht belemmeringen te worden weggenomen, waarvan één belemmering te weten het Verscherpt Toezicht niet weg te nemen is. De voorwaarden die moeten worden ingevuld en de belemmeringen die moeten worden weggenomen om risicogestuurd te kunnen aanbesteden, hebben verband met: a) interne risicosturing, b) externe betrokkenheid en c) het gebruik van de methode. Daarnaast zijn
Item Type:Essay (EAPAA)
Clients:
Belastingdienst, Utrecht, Nederland
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:01 general works
Programme:Master Public Management EAPAA (MPM)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/90523
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page