University of Twente Student Theses

Login

Risicomanagement binnen de tralies : Een onderzoek naar de aansluiting van het risicomanagement met de risico’s die de betrokken medewerkers lopen op de Afdeling Intensief Toezicht in de Penitentiaire inrichting Leeuwarden.

Das, M.T. (2022) Risicomanagement binnen de tralies : Een onderzoek naar de aansluiting van het risicomanagement met de risico’s die de betrokken medewerkers lopen op de Afdeling Intensief Toezicht in de Penitentiaire inrichting Leeuwarden.

[img] PDF
729kB
Abstract:Middels dit onderzoek is onderzocht of het risicomanagement aansluit bij de risico’s die de betrokken medewerkers op de AIT lopen binnen de PI-L. Dit wordt gedaan door middel van een kwalitatief onderzoek. Om tot een antwoord op deze vraag te komen is eerst onderzocht welke risico’s geïdentificeerd zijn voor de betrokken medewerkers bij de afdeling AIT binnen de PI-L. Risico’s voor de betrokken medewerkers op de Afdeling Intensief Toezicht (AIT) zijn onvermijdelijk. Met als doel de betrokken medewerkers meer bewust te maken van de risico’s en inzichtelijk maken, of en waar, er een discrepantie is tussen de risico’s en het risicomanagement van de PI-L op de AIT. De medewerkers op de AIT komen dagelijks in aanraking met een risicovolle doelgroep en staan voor uitdagingen om hun werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren. Door de respondenten worden verschillende risico’s op de AIT omschreven. Hierbij is gekeken of er een verschil in risicoperceptie is tussen persoonskenmerken geslacht en functiegroep. De respondenten benoemen hoofdzakelijk risico’s die veroorzaakt worden door het menselijk gedrag. De mens heeft op de genoemde risico’s invloed, bijvoorbeeld een gebrek aan teamgevoel, communicatie, kennis of een gebrek aan sturing. Daarnaast worden ook risico’s benoemd als fysiek geweld en manipulatie. Opvallend is dat uit het documentonderzoek daarentegen hoofdzakelijk bouwkundige en elektronische risico’s omschreven staan. Na het identificeren van de verschillende risico’s is onderzocht in hoeverre het risicomanagement hierop aansluit. Met de opening van de AIT in maart 2020, zijn er diverse wijzigingen toegebracht aan het risicomanagement van de AIT. Het risicomanagement van de AIT is zeer uitgebreid en bestaat uit diverse procedures, protocollen, cursussen, veiligheidsinstructies en is gebaseerd op de door DJI landelijke gehanteerde OBE-methodiek. Ondanks dat het risicomanagement erg uitgebreid is, komt naar voren dat niet alle risico’s in de Organisatorische, Bouwkundige of Elektronische (OBE) risicocategorieën passen, dit heeft te maken met, dat veel risico’s veroorzaakt worden door het gedrag van de medewerker of van de gedetineerde. Een goede aansluiting van het risicomanagement heeft niet alleen te maken met de aanwezigheid van protocollen en het volgen van veiligheidsprocedures, het gaat dieper dan dat, en raakt ook de begrippen als risicobewustzijn en veiligheidsgevoel van de medewerker. Het betreft een continu proces, doordat de medewerkers op de AIT dagelijks in aanraking komen met een risicovolle doelgroep en doordat er af en toe wisselingen zijn van gedetineerden. Echter in hoeverre het risicomanagement aansluit is van diverse variabelen afhankelijk, doordat veel factoren invloed hebben op de risicoperceptie en is om deze reden niet zwart-wit. Uit de literatuur blijkt dat een eerdere negatieve ervaring, leeftijd en geslacht van invloed kunnen zijn op de risicoperceptie. Verder worden in de literatuur diverse oorzaken benoemd van problemen die organisaties ondervinden met risicomanagement. Op de AIT komt naar voren dat een aantal respondenten niet op de hoogte is van het cursusaanbod en niet eerder actief heeft nagedacht over de risico’s. Daarbij heeft de ‘COVID-19 periode’ er ook voor gezorgd dat de medewerkers beperkter geoefend en getraind hebben om hun vaardigheden op pijl te houden. Het risicomanagement is dus nog in ontwikkeling. Momenteel zijn de trainingen en oefeningen hervat en is het AIT introductieprogramma voor nieuw personeel vernieuwd. Dit onderzoek heeft geleid tot het advies voor een gezamenlijk risicomanagement zodat er inzicht verkregen wordt in de gezamenlijke risico’s van de verschillende functionarissen. Uit het onderzoek komt namelijk naar voren dat de risico’s niet altijd met de verschillende functionarissen gedeeld worden. Verder blijkt dat inmenging van medewerkers van andere afdelingen een negatieve invloed kan hebben op het teamgevoel en het vertrouwen. Daarom is het advies om te investeren in een vast team op de AIT. Met als doel meer begrip, vertrouwen en communicatie tussen de verschillende functionarissen te creëren. Ook is het advies om de ‘human factor’ te omschrijven in het risicomanagement, zodat de risico’s die hieronder vallen nader toegelicht kunnen worden. Tot slot is het advies om met de medewerkers in gesprek te gaan om de behoefte te pijlen op het gebied van kennis verdieping, omdat uit diverse interviews naar voren is gekomen dat er behoefte is aan kennis verbreding over de doelgroep en manipulatie, echter biedt de AIT reeds diverse cursussen aan.
Item Type:Essay (Master)
Clients:
Dienst Justitiele Inrichting, Leeuwarden, Nederland
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:08 philosophy
Programme:Risicomanagement MSc (75083)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/90606
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page