University of Twente Student Theses

Login

De relatie tussen de Time In Range en het gebruik van een FreeStyle Libre sensor bij Diabetes Mellitus Type 1-patiënten

Spuijbroek, M. (2022) De relatie tussen de Time In Range en het gebruik van een FreeStyle Libre sensor bij Diabetes Mellitus Type 1-patiënten.

[img] PDF
551kB
Abstract:Doel: Het gebruik van een glucosesensor zorgt op de korte termijn voor een positief effect op de glucoseregulatie bij Diabetes Mellitus-patiënten (DM-patiënten). De verwachting is dat dit ook op de langere termijn geldt voor Type 1 Diabetes Mellitus-patiënten (T1DM-patiënten). Echter is dit momenteel nog niet bekend. Deze one-group pretest-posttest studie onderzocht of de Time In Range (TIR) bij dezelfde groep T1DM-patiënten (n = 42) na drie maanden en na zes maanden toeneemt door het gebruik van glucosesensoren. Als het gebruik van een glucosesensor zorgt voor een verbetering van de TIR op de langere termijn, zou de behandeling van T1DM-patiënten kunnen worden bevorderd en complicaties worden gereduceerd. Methode: Glucosegegevens en patiëntgegevens van T1DM-patiënten afkomstig uit de Diabetes database (DIABASE) zijn gebruikt om na twee weken, na drie maanden en na zes maanden de primaire uitkomstmaat: TIR en de secundaire uitkomstmaten: geschatte Hemoglobine A1c (Glucose Indicator Management: GMI), Time Below Range (TBR) level 1 en 2, Time Above Range (TAR) level 1 en 2 en de glucosevariabiliteit (GV) te berekenen. Resultaten: In dit onderzoek zijn geen verschillen gevonden tussen TIR op de drie tijdsmomenten. Daarnaast zijn er geringe verschillen gevonden tussen de secundaire uitkomstmaten (GMI, TBR level 1 en 2, TAR level 1 en 2 en GV) op de drie tijdsmomenten. Conclusie: In tegenstelling tot de verwachting is geen verschil in TIR tussen de drie tijdsmomenten gevonden. Geringe verschillen zijn gevonden voor het HbA1c , TAR level 1 en 2, TBR level 1 en 2 en GV gedurende het gebruik van een FreeStyle Libre (2) sensor. Vervolgonderzoek is nodig om de glucoseregulatie van T1DM-patiënten te bevorderen waardoor zij meer controle hebben over hun diabetes en complicaties kunnen worden gereduceerd. In vervolgonderzoek is het noodzaak nogmaals te onderzoeken of het gebruik van glucosesensoren zorgt voor het verbeteren van de glucoseregulatie bij T1DM-patiënten, maar dan bij een grotere populatie. Hierbij is het van belang dat een experimenteel studiedesign wordt gebruikt, zodat ook voor confounding factoren en mogelijke effectmodificatoren gecorrigeerd kan worden. Daarnaast is het aan te raden op meer dan drie tijdsmomenten de TIR te bepalen om een overzicht te krijgen van de TIR door de tijd heen. Op deze manier kan worden gekeken wat de redenen zijn voor een toename of afname van de TIR.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:TNW: Science and Technology
Subject:42 biology, 44 medicine, 50 technical science in general
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/91234
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page