University of Twente Student Theses

Login

Werkwijze omtrent complicaties van de vakgroep KNO van Ziekenhuis X

Rodenburg, B.E. (2022) Werkwijze omtrent complicaties van de vakgroep KNO van Ziekenhuis X.

Full text not available from this repository.

Full Text Status:Access to this publication is restricted
Embargo date:31 December 2024
Abstract:Achtergrond: Binnen Ziekenhuis X heeft elke vakgroep een eigen werkwijze voor het registreren en bespreken van complicaties. Hierdoor is het voor de medische staf niet inzichtelijk op welke wijze vakgroepen complicaties registreren en bespreken, waarom dit op deze manier gebeurt en of vakgroepen leren van complicaties. In dit onderzoek is onderzocht op welke manier de vakgroep Keel-, Neus-, en Oorheelkunde (KNO) de werkwijze omtrent complicaties heeft vormgegeven en welke factoren hierbij een rol spelen. Methoden: Allereerst is door literatuuronderzoek kennis verzameld over complicaties, complicatieregistraties en -besprekingen en de bijdrage hiervan aan de kwaliteit van zorg. Tevens zijn relevante richtlijnen geïnventariseerd. Vervolgens is kwalitatief onderzoek uitgevoerd dat bestond uit het afnemen van zes semigestructureerde interviews, het inzien van complicatieregistraties en het observeren van een complicatiebespreking. Resultaten: De vakgroep registreert complicaties, uitsluitend van operatieve ingrepen, digitaal. Elke geopereerde patiënt komt na zes weken automatisch in de werklijst van de desbetreffende operateur voor een complicatieregistratie. Het systeem werd hierom omschreven als waterdicht. De operateur stelt vast of er wel of geen complicatie is opgetreden. Wanneer dit het geval is, vindt registratie plaats volgens een vast format. Er is geconstateerd dat van veel patiënten geen registratie was verricht. Tevens is gebleken dat complicaties incidenteel dubbel geregistreerd worden. De vakgroep streeft ernaar halfjaarlijks een complicatiebespreking te houden. Echter, tussen de meest recente besprekingen zat één jaar en zeven maanden. Het aantal complicaties dat besproken wordt en de tijdsduur van de bespreking zijn afhankelijk van de frequentie van de besprekingen. De voorbereiding en presentatie wordt gedaan door de arts in opleiding tot specialist. Een definitieve conclusie en een eventueel verbeterplan worden gezamenlijk geformuleerd. Conclusie en discussie: Er wordt geconcludeerd dat de vakgroep onvoldoende toezicht houdt op de volledigheid van de patiënten in de complicatieregistratie. Evenzeer blijkt dat er geen heldere afspraken zijn over de eenduidige verantwoordelijkheid voor het registreren en binnen welk tijdsbestek een registratie plaats dient te vinden. Er wordt aanbevolen hier concrete afspraken over te maken. Bovendien zijn meerdere aanbevelingen gedaan om tot een volledige en diepgaande analyse te komen. Om een completer beeld te krijgen van de verschillende werkwijzen omtrent complicaties binnen het ziekenhuis, wordt aanbevolen om dit onderzoek binnen meerdere vakgroepen uit te voeren. Tot slot is het relevant om vast te stellen wanneer gesproken kan worden van leren van complicaties.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:TNW: Science and Technology
Subject:50 technical science in general
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/91343
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page