University of Twente Student Theses

Login

Het verband tussen HbA1c, Time In Range en de ziekenhuisopnamen en SEH-bezoeken van type 2-diabetes mellitus patiënten in het DIAbetes en LifEstyle Cohort Twente : een retrospectief cohortonderzoek

Goossink, S.F. (2022) Het verband tussen HbA1c, Time In Range en de ziekenhuisopnamen en SEH-bezoeken van type 2-diabetes mellitus patiënten in het DIAbetes en LifEstyle Cohort Twente : een retrospectief cohortonderzoek.

Full text not available from this repository.

Full Text Status:Access to this publication is restricted
Embargo date:1 July 2023
Abstract:Doelstelling: Om de hoeveelheid ziekenhuisopnamen en SEH-bezoeken bij type 2-diabetes mellitus (T2DM) te kunnen reduceren, is een beter begrip van de invloed van het geglyceerd hemoglobine (HbA1c) en de Time In Range (TIR) op ziekenhuisopnamen en SEH-bezoeken belangrijk. Door middel van dit mogelijke verband kunnen ziekenhuisopnamen en SEH-bezoeken van T2DM-patiënten al eerder worden geïntervenieerd en kunnen de hoeveelheid ziekenhuisopnamen en SEH-bezoeken worden gereduceerd. Onderzoeksmethoden: Voor het verband tussen HbA1c en de ziekenhuisopnamen en SEH-bezoeken, werd data van geïncludeerde T2DM-patiënten van het DIAbetes en LifEstyle Cohort Twente (DIALECT) (n = 518) gebruikt. De patiënten waren hierbij onderverdeeld in drie HbA1c-categorieën: goed, matig en slecht (≤53, 54-62 en ≥63 mmol/mol of ≤7, 7.1–7.8, en ≥7.9%). Daarnaast werd data van T2DM-patiënten in DIALECT-2 (n = 109) gebruikt voor het verband tussen de TIR en de ziekenhuisopnamen en SEH-bezoeken. Deze patiënten waren opgedeeld in vier TIR-categorieën met daarbij de Time Above Range (TAR) en Time Below Range (TBR): goede glucoseregulatie (TIR >70%, TBR <4%, en TAR <25%), slechte glucoseregulatie met hyperglykemie (TAR >25%), slechte glucoseregulatie met hypoglykemie (TBR >4%) en een slechte glucoseregulatie met hyper-en hypoglykemie (TAR >25% en TBR >4%). Verder werd over dezelfde periode en van alle T2DM-patiënten uit het DIALECT, data uit Elektronische Patiëntendossiers verzameld over de ziekenhuisopnamen en SEH-bezoeken door middel van het programma CTcue (IQVIA Business). Resultaten: Geen significante verschillen zijn gevonden tussen het HbA1c en de ziekenhuisopnamen (P = 0,70) en de SEH-bezoeken (P = 0,75) in het DIALECT. Ook voor het afzonderlijk bekeken verband tussen het HbA1c en de diabetes gerelateerde SEH-bezoeken van het DIALECT, zijn geen significante verschillen gevonden (P = 0,66). Verder waren voor de continue glucose parameters (TIR, TAR, TBR) ook geen significante verschillen gevonden in verband tot de ziekenhuisopnamen (P = 0,38) en de SEH-bezoeken (P = 0,55). Conclusie: Aan de hand van deze studie is het niet mogelijk om een verband tussen HbA1c, TIR en de ziekenhuisopnamen en SEH-bezoeken te concluderen. Om de resultaten te kunnen vergelijken met andere HbA1c en TIR-waarden in relatie tot de hoeveelheid ziekenhuisopnamen, is onderzoek bij andere chronische ziekten nodig. Ook dient toekomstig onderzoek het verband tussen de continue glucose parameters en de ziekenhuisopnamen en SEH-bezoeken verder te onderzoeken.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:TNW: Science and Technology
Subject:42 biology, 44 medicine
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/91348
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page