University of Twente Student Theses

Login

Implementatie van VITAAAL, een met technologie ondersteunde prehabilitatie-interventie, in een ziekenhuissetting voorafgaand aan open AAA-operaties voor patiënten met diabetes mellitus type 2 volgens zorgprofessionals.

Riethorst, P.P. (2022) Implementatie van VITAAAL, een met technologie ondersteunde prehabilitatie-interventie, in een ziekenhuissetting voorafgaand aan open AAA-operaties voor patiënten met diabetes mellitus type 2 volgens zorgprofessionals.

[img] PDF
626kB
Abstract:Achtergrond: Bij 40% van de gehospitaliseerde patiënten met diabetes mellitus type 2 (DMT2- patiënten) wordt hyperglykemie gerapporteerd. Hyperglykemie gaat gepaard met onder andere een verhoogd risico op complicaties, mortaliteit en langere ziekenhuisopnames. Het verbeteren van de algemene gezondheid en welzijn van patiënten voorafgaand aan een operatie (prehabilitatie) zou ervoor kunnen zorgen dat patiënten beter ingesteld de operatie in gaan met betere uitkomsten tot gevolg. Momenteel wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een, met technologie ondersteunde prehabilitatie-interventie, voorafgaand aan open AAA-operaties voor DMT2 patiënten (VITAAAL). VITAAAL richt zich op het reguleren van het glucosegehalte door middel van leefstijlaanpassingen, goed geneesmiddelgebruik en glucosemonitoring (met behulp van de Freestyle Libre). Echter is nog niet eerder onderzoek gedaan naar prehabilitatie-interventies gericht op leefstijlmonitoring en medicatiegebruik in combinatie met het gebruik van glucosesensoren. Hierdoor ontbreekt kennis over hoe VITAAAL kan worden geïmplementeerd in een ziekenhuissetting. In dit verkennende en kwalitatieve onderzoek wordt onderzocht hoe VITAAAL volgens zorgprofessionals moet worden geïmplementeerd in het huidige zorgproces en welke factoren de inzet van deze interventie bevorderen of belemmeren.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:TNW: Science and Technology
Subject:44 medicine
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/91478
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page