University of Twente Student Theses

Login

Medewerker gedreven innovatie van verpleegkundigen in het HagaZiekenhuis : een kwalitatief onderzoek naar welke acties het InnovatieLab binnen het HagaZiekenhuis kan ondernemen om de medewerker gedreven innovatie van verpleegkundigen te stimuleren.

Abbes, M.D.E. (2022) Medewerker gedreven innovatie van verpleegkundigen in het HagaZiekenhuis : een kwalitatief onderzoek naar welke acties het InnovatieLab binnen het HagaZiekenhuis kan ondernemen om de medewerker gedreven innovatie van verpleegkundigen te stimuleren.

[img] PDF
903kB
Abstract:Inleiding: Innoveren wordt steeds belangrijker. Het HagaZiekenhuis van Den Haag heeft daarom het InnovatieLab opgezet. Het probleem is dat innovaties te weinig vraag-gestuurd verlopen. Er is kennis nodig over wat het InnovatieLab kan doen om medewerkers hierin meer te stimuleren. Hoofdvraag: “Wat hebben verpleegkundigen nodig om meer medewerker gedreven innovatie te kunnen vertonen en welke acties kan het InnovatieLab ondernemen om de verpleegkundigen hierin te stimuleren?” Methode: Er is kwalitatief onderzoek verricht door literatuuronderzoek en semi-gestructureerde interviews. Het literatuuronderzoek is gebruikt voor het opstellen van een conceptueel raamwerk, waaruit interviewvragen zijn gegenereerd. Er zijn in totaal negen interviews afgenomen en één pilot. Resultaten: Volgens verpleegkundigen kunnen zij zichzelf meer stimuleren om meer te innoveren. Trainingen kunnen hierbij helpen. Verpleegkundigen hebben onder andere uitdaging, steun en autonomie nodig om te innoveren. Verpleegkundigen missen connectie met andere afdelingen. Het InnovatieLab heeft een groot netwerk en kan hierbij helpen. Echter is het InnovatieLab bij velen onbekend. Dit zouden ze kunnen vergroten door in te spelen op de extrinsieke motivatie van verpleegkundigen. Discussie. Selectie bias, tijd en afleiding waren de limitaties. Aanbevolen wordt een grotere groep verpleegkundigen te interviewen en na het toepassen de praktische aanbevelingen het interviewschema weer toe te passen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:TNW: Science and Technology
Subject:01 general works
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/91494
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page