University of Twente Student Theses

Login

Herstel in de acute fase na een heupfractuur : De adoptie van het Eforto® meetsysteem voor het voorspellen en monitoren van functioneel herstel door zorgverleners van klinische heupfractuurpatiënten

Letink, M. (2022) Herstel in de acute fase na een heupfractuur : De adoptie van het Eforto® meetsysteem voor het voorspellen en monitoren van functioneel herstel door zorgverleners van klinische heupfractuurpatiënten.

[img] PDF
870kB
Abstract:Introductie: De behandeling van de steeds groter wordende groep patiënten van 70 jaar en ouder met een heupfractuur richt zich op het herstellen en het behouden van de fysieke functionaliteit. Het ontbreken van inzicht in hun herstel bemoeilijkt het geven van een optimale behandeling aan de individuele patiënt. Het Eforto® meetsysteem kan mogelijk worden ingezet om een indicatie te geven van de fysieke veerkracht van heupfractuurpatiënten, waarmee hun herstel kan worden voorspeld en gemonitord. Zorgverleners van klinische heupfractuurpatiënten zijn belangrijke betrokkenen bij de adoptie van de Eforto®. Het is onbekend in hoeverre zorgverleners dit systeem haalbaar en geschikt vinden om in te zetten in de standaard zorg van deze patiënten. Het doel van dit onderzoek is daarom om in kaart te brengen hoe zorgverleners het Eforto® systeem evalueren voor het monitoren en voorspellen van het herstel na een heupfractuur. Methode: Acht semigestructureerde interviews zijn afgenomen bij zorgverleners van klinische heupfractuurpatiënten. Interviews vonden plaats met twee traumachirurgen, twee geriatrisch specialisten, twee fysiotherapeuten en twee verpleegkundigen aan de hand van het UTAUT model in combinatie met het MIDI. Resultaten: De meeste zorgverleners verwachten dat het Eforto® meetsysteem een bijdrage kan leveren aan het voorspellen en monitoren van functioneel herstel van heupfractuurpatiënten van 70 jaar en ouder. Ook verwachten ze dat het gebruik van de Eforto® hen vrijwel geen moeite kost. De zorgverleners ervaren bovendien geen beïnvloeding van mensen om hen heen om het systeem in te gaan zetten en te gaan gebruiken. Ze verwachten dat ze bij het gebruik steun zullen ervaren van patiënten, wanneer de inzet van de Eforto® van toegevoegde waarde is voor de patiënt zelf. Ondanks de positieve bevindingen denken de zorgverleners toch dat het Eforto® systeem momenteel nog niet volledig geschikt en haalbaar is om in te zetten in de zorg bij heupfractuurpatiënten. Volgens hen moet aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan zodat omstandigheden gecreëerd worden die de inzet van het systeem kunnen faciliteren. Conclusie: Zorgverleners van klinisch opgenomen heupfractuurpatiënten van 70 jaar en ouder zijn bereid om het Eforto® systeem te gebruiken mits aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
ZGT
Faculty:TNW: Science and Technology
Subject:01 general works
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/91497
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page