University of Twente Student Theses

Login

Implementatie van de virtuele diabeteskliniek in ZGT : het perspectief van diabetes zorgprofessionals in ZGT in de pre-implementatiefase. Een kwalitatief onderzoek.

Chamoun, S.S. (2022) Implementatie van de virtuele diabeteskliniek in ZGT : het perspectief van diabetes zorgprofessionals in ZGT in de pre-implementatiefase. Een kwalitatief onderzoek.

[img] PDF
1MB
Abstract:Inleiding. Diabetes Mellitus heeft als een van de meest voorkomende chronische aandoeningen in Nederland een prevalentie van 1.2 miljoen in 2020. Diabetes staat op nummer drie in de top tien lijst van ziekten die in 2018 de grootste ziektelast veroorzaken. Om complicaties te voorkomen is behandeling door de zorgprofessionals en het zelfmanagement van de patiënt nodig voor optimalisatie van de glucoseregulatie. Uit onderzoek blijkt dat technologische innovaties de effectiviteit en efficiëntie van de diabeteszorg kunnen verbeteren. Daarom is de ontwikkeling naar meer digitale zorg wereldwijd aan het toenemen. Hierdoor ontwikkelt de diabeteszorg zich steeds meer tot een datagedreven sector. Om deze reden heeft Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) als visie om een virtuele diabeteskliniek te ontwikkelen met als doel de diabeteszorg te optimaliseren. Momenteel is nog onduidelijk hoe de diabetes zorgprofessionals in ZGT staan tegenover de adoptie en implementatie van de virtuele diabeteskliniek. Deze inzichten zijn noodzakelijk om de adoptie door zorgprofessionals en succesvolle inbedding van deze zorgtransformatie te vergroten. Doel. Dit onderzoek heeft als doelstelling om inzicht te krijgen in de perspectieven van diabetes zorgprofessionals van ZGT omtrent de adoptie en implementatie van de virtuele diabeteskliniek in de pre-implementatiefase. Methode. Dit onderzoek heeft gebruikt gemaakt van een inhoudsanalyse om patronen te vinden in de perspectieven van de diabetes zorgprofessionals in ZGT. Dit is gedaan door semigestructureerde interviews af te nemen bij zorgprofessionals. Het interviewschema is ontwikkeld met behulp van het implementatieraamwerk van Fleuren et al en behandelt alle vijf aspecten van de virtuele diabeteskliniek. Door middel van de interviews zijn vanuit het perspectief van de zorgprofessionals de bevorderende en belemmerende factoren voor adoptie en de randvoorwaarden voor implementatie van de verschillende aspecten van de virtuele diabeteskliniek geïdentificeerd. Resultaten. De houding van de zorgprofessionals ten aanzien van de vijf aspecten van de virtuele diabeteskliniek zijn positief. Binnen een van de aspecten wordt het ontvangen van alarmeringen bij een slechte glucoseregulatie binnen de virtuele diabeteskliniek als enige negatief ervaren door de zorgprofessionals vanwege de vrees voor afleiding en hogere werkdruk door continue alarmeringen. Ondanks de positieve houding, zijn er verschillende belemmerende factoren voor adoptie en randvoorwaarden voor de implementatie. Over het algemeen worden bij de aspecten vrees voor hogere werkdruk, afleiding tijdens het werk en gebrek van kennis bij de patiënten vermeld als belemmerende factoren. Randvoorwaarden voor de implementatie zijn vooral gebruiksvriendelijkheid, data privacy en mogelijkheid voor koppeling met het EPD. Conclusie. De diabetes zorgprofessionals zijn optimistisch ten aanzien van de aspecten van de virtuele diabeteskliniek. De zorgprofessionals verwachten een toegevoegde waarde van de virtuele diabeteskliniek voor zowel de patiënten als hun eigen werk mits hun perspectieven worden meengenomen bij de ontwikkeling en implementatie. Daarom is het van belang om de belemmerende en bevorderende factoren voor adoptie door zorgprofessionals en patiënten en de randvoorwaarden voor implementatie in acht te nemen door ZGT bij het ontwikkelen van een implementatieplan voor de virtuele diabeteskliniek. Het zorgprofessionalsperspectief uit dit onderzoek en het patiëntenperspectief uit eerder onderzoek bieden een basis voor vervolgonderzoek omtrent de implementatie van de virtuele diabeteskliniek.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
ZGT
Faculty:TNW: Science and Technology
Subject:44 medicine
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/91503
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page