University of Twente Student Theses

Login

Effecten van de inrichting van onafhankelijk toezicht : een vergelijkende casestudie van seksueel misbruik van minderjarigen binnen overheidsinstanties

Aarts, C.A.M. (2022) Effecten van de inrichting van onafhankelijk toezicht : een vergelijkende casestudie van seksueel misbruik van minderjarigen binnen overheidsinstanties.

[img] PDF
1MB
Abstract:Deze masterscriptie richt zich op de onafhankelijkheid van toezichthouders en de rol die zij spelen bij het voorkomen van misstanden in de samenleving. Het onwettig gedrag en overtreden van eigen regels door overheidsinstanties is een relatief nieuwe kwestie waar nog veel onbekend over is. De onderzoeksvraag luidt: In hoeverre kunnen wij verschillen verklaren tussen landen in het verloop en de aanpak van incidenten van regel- en wetschending binnen overheidsinstanties vanuit de inrichting van onafhankelijk toezicht op nationaal niveau binnen deze landen? Middels een documentenanalyse vergelijkt deze masterscriptie exploratief twee incidenten van regel- en wetschending binnen overheidsinstanties: seksueel misbruik van kinderen in de Nederlandse residentiële jeugdzorg en in de door de overheid gefinancierde opvangcentra voor onbegeleide minderjarige vluchtelingen in de Verenigde Staten. Er wordt binnen deze twee landen op drie dimensies onderzocht hoe onafhankelijk toezicht op nationaal niveau is ingericht, en hoe fundamentele verschillen samenhangen met het verloop en de aanpak van deze incidenten. Dit onderzoek toont dat de inrichting van onafhankelijk toezicht samenhangt met de aanpak van de toezichthouder, maar geen invloed lijkt de hebben op het verloop van regel- en wetschending. Op maatschappelijk vlak creëert deze scriptie meer inzicht over eventuele Nederlandse weeffouten in de inrichting van toezicht, en het herstellen van vertrouwen tussen overheid en burger.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration MSc (60020)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/91559
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page