University of Twente Student Theses

Login

Het genereren van persona’s als onderdeel in de ontwikkeling van een Early Warning System

Krom, R. (2022) Het genereren van persona’s als onderdeel in de ontwikkeling van een Early Warning System.

[img] PDF
2MB
Abstract:Doel: Het doel van dit onderzoek is doormiddel van kwantitatieve data en clusteranalyses groepen met dezelfde karakteristieken te genereren binnen een diabetespopulatie. Deze groepen oftewel clusters geven de data weer die uiteindelijk de basis vormen voor de persona’s. Aan de hand van de persona’s kan een aanbeveling worden gegeven voor de ontwikkeling van het Early Warning System. Methode: Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van literatuuronderzoek en een vragenlijst. De vragenlijst is opgebouwd uit verschillende domeinen die in de literatuur relevant werden gevonden binnen de generaties van persona’s. De domeinen zijn getest doormiddel van in eerder onderzoek gevalideerde meetinstrument. De populatie werd verworven op verschillende sociale media en ook een in de wachtruimte van een podotherapie praktijk is er een kans geboden waar de patiënten mee konden werken aan het onderzoek. Kwantitatieve data van 24 personen is verzameld voor de uiteindelijke analyse. De Principal Component Analysis en Gower Analysis werden uitgevoerd om de clusters van elkaar te onderscheiden. Doormiddel van de Silhouet-scores van de twee methodes werd het aantal clusters en de beste methodiek voor de clustering bepaald. De uiteindelijke clusters werden daarna getest op het vertonen van significante verschillen tussen de clusters door de Mann-Whitney U-test. Resultaten: Uit de Silhouet-analyse is gebleken dat de PCA-methode met een aantal van twee clusters binnen de onderzoekspopulatie de meeste significante verschillen vertoonden. Conclusie: Door de gegevens van de gegenereerde clusters in beeld te brengen werden persona kaarten ontworpen. Deze kaarten werden gepersonaliseerd met namen en foto’s van de mogelijke personen zodat er een duidelijk beeld wordt verkregen van de eindgebruikers. Daarnaast bevatten de persona kaarten ook de resultaten hoe deze persona scoort op de karakteristieke domeinen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:TNW: Science and Technology
Subject:44 medicine
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/91575
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page