University of Twente Student Theses

Login

Relatie tussen fysieke activiteit en hypoglykemie bij diabetes mellitus type 2 patiënten

Wender, F. (2022) Relatie tussen fysieke activiteit en hypoglykemie bij diabetes mellitus type 2 patiënten.

[img] PDF
593kB
Abstract:Een schadelijk fenomeen en beperkende factor in de bloedglucoseregulatie van type-2 diabetes mellitus (T2DM) patiënten is hypoglykemie. Om hypoglykemie zo veel mogelijk te kunnen voorkomen is het van belang de oorzaken te onderzoeken. Fysieke activiteit zorgt voor een betere gezondheid en een betere glykemische controle. Echter is fysieke activiteit ook een veelvoorkomende oorzaak van hypoglykemie. Dit onderzoek is uitgevoerd om een beter beeld te verkrijgen van de relatie tussen fysieke activiteit en hypoglykemie. De steekproef bestaat uit 125 T2DM patiënten waarvoor aan de hand van lineaire regressies en Pearson correlaties onderzocht is wat de relatie is tussen fysieke activiteit en hypoglykemie. Fysieke activiteit werd bepaald door zes variabelen gemeten met een Fitbit op basis van stappen, Moderate to Vigorous Physical Activity (MVPA), en sedentair gedrag. Hypoglykemie werd bepaald door vijf variabelen voor bloedglucosewaarden gemeten met een Continues Glucose Monitoring (CGM) sensor FreeStyle Libre op basis van aantal en duur van hypo’s. Voor de variabele MVPA zijn tussen groepen ANOVA-toetsen uitgevoerd. Alle statistische toetsen zijn uitgevoerd voor de hele steekproef en voor het deel patiënten die hypo’s hebben gehad tijdens het onderzoek. De resultaten laten zien dat voor zowel de hele steekproef (β = 0,305, p < 0,05) als voor de groep met hypo’s (β = 0,425, p < 0,05) er een significante positieve associatie bestaat tussen het aantal MPVA-periodes per dag en het aantal hypo’s overdag. In de hele steekproef bestaat een significant verschil (p < 0,05) in het aantal hypo’s per dag tussen de groep met gemiddeld 0 MVPA-periodes per dag (0,31 ± 0,45) en de groep met gemiddeld 0,5 tot 1 MPVA-periodes per dag (0,77 ± 0,73). Concluderend kan gezegd worden dat T2DM patiënten met meer MVPA-periodes per dag meer hypoglykemie doormaken. Dit betekent dat bij meer fysieke activiteit meer aandacht moet worden gegeven aan de glykemische controle. Toekomstig onderzoek zou naast de noodzaak voor een grotere steekproef ook moeten kijken naar meer risicofactoren voor hypoglykemie bij T2DM patiënten.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:TNW: Science and Technology
Subject:50 technical science in general
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/91588
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page