University of Twente Student Theses

Login

Complicaties in ziekenhuis X : de huidige werkwijze rondom complicatieregistratie- en besprekingen van de vakgroep Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) van ziekenhuis X

Schutrups, F.S.M. (2022) Complicaties in ziekenhuis X : de huidige werkwijze rondom complicatieregistratie- en besprekingen van de vakgroep Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) van ziekenhuis X.

[img] PDF
444kB
Abstract:Achtergrond In het belang van het bewaken van de kwaliteit van zorg dienen complicaties te worden geregistreerd en besproken. Door deze vast te leggen kunnen verbanden worden getrokken en onderliggende factoren bloot worden gelegd met als doel deze uiteindelijk te voorkomen. Door de preventie van complicaties verhoogd de kwaliteit van de zorg. Daarnaast levert het gezondheidswinst op voor de patiënt, zorgt het voor verdere professionalisering van zorgverleners en zal het ziekenhuis efficiënter zijn. Om het kwaliteitsinstrument representatief in te kunnen zetten is een duidelijke werkwijze van belang. Op dit moment is het onduidelijk wat de huidige werkwijze is en wat de gevolgen hiervan zijn. Om dit in kaart te brengen, is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: ‘Wat is de huidige werkwijze van zorgverleners omtrent complicaties binnen de vakgroep Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) in Ziekenhuis X en waarom wordt het op deze manier gedaan?’. Methode Om de huidige werkwijze in kaart te brengen is er een kwalitatief onderzoek uitgevoerd met als basis een deskresearch in de vorm van literatuur. De fieldresearch bestond uit een observatie van een complicatiebespreking met behulp van een observatieschema en semigestructureerde interviews bij 4 respondenten van de vakgroep MKA met behulp van een interviewschema. De interviews zijn opgenomen en getranscribeerd. De verkregen data zijn vervolgens geanalyseerd in ATLAS.ti. Resultaten en conclusie Complicaties worden door de chirurgen van de vakgroep MKA geregistreerd in HiX en maandelijks besproken. Hierdoor komen zij samen tot bepaalde inzichten en leren zij van elkaar. De factoren samen beschrijven waarom de huidige werkwijze bestaat en de mogelijke invloeden op deze werkwijze. Zo draagt de onduidelijkheid van de definitie negatief bij en kan dit ervoor zorgen dat er niet, of verschillend wordt geregistreerd. Het nut en de noodzaak, tijdsduur en veiligheidscultuur zijn niet van negatieve invloed, onduidelijk is of dit positief bijdraagt. De kwaliteitsvisitatie en richtlijnen zorgen ervoor dat er een algemene werkwijze ontstaat. Discussie Het vervolg is dat de resultaten en aanbevelingen zoals die zijn gegeven worden geïmplementeerd om de kwaliteit mogelijk verder te bevorderen. Daarna kan er een vervolgonderzoek worden gedaan om te onderzoeken wat het gevolg is van het implementeren van de verbeteringen. Met de vraag of het daadwerkelijk heeft bijgedragen aan de kwaliteit en welke invloed het heeft op de geschetste factoren
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:TNW: Science and Technology
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/91599
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page