University of Twente Student Theses

Login

Democratie voor de wind : een onderzoek naar de democratische legitimiteit van de regionale energiestrategieën

Vermeulen, T.J.W. (2022) Democratie voor de wind : een onderzoek naar de democratische legitimiteit van de regionale energiestrategieën.

[img] PDF
840kB
Abstract:Regionale Energiestrategieën [RES’en] staan voor grote opgaven, die vragen om een goede verankering van de democratische legitimiteit. In deze scriptie staat daarom de volgende onderzoeksvraag centraal: “Op welke wijze kan de democratische legitimiteit van de regionale energiestrategieën als vorm van regionaal bestuur worden vergroot?”. Het is het doel van dit ontwerpende onderzoek verbeteringen voor te stellen die de kwaliteit van de regionale besluitvorming in de RES’en vergroten. Het theoretisch perspectief omvat een conceptualisatie van democratie en legitimiteit. Hierin worden methoden besproken om legitiem met alle partners en inwoners samen te werken. De data hiervoor komt uit een analyse van de manieren waarop de RES’en Twente en West-Overijssel invulling geven aan het versterken van deze situatie. Via systematisch literatuuronderzoek en diepgaande interviews met bestuurders, volksvertegenwoordigers en ambtelijk medewerkers worden ervaringen met deze invullingen opgehaald. Op basis hiervan worden aanbevelingen geformuleerd die bijdragen aan het verder democratiseren van de RES’en. De combinatie van democratische vernieuwing en regionale besluitvorming maakt dat de resultaten van dit onderzoek relevant zijn voor het vervolgproces van de RES’en. In 2023 wordt namelijk de RES 2.0 vastgesteld, waarin alle betrokken partijen inbreng en invloed hebben en een verschuiving plaatsvindt naar meer concrete zoekgebieden voor duurzame energie.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration MSc (60020)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/91663
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page