University of Twente Student Theses

Login

Afbeelden van het Heat Sink Effect met MR-Thermometrie na Microwave Ablatie

Duyvesteyn, M.J. and Maassen van den Brink, M.A. and Peters, A.M.M and Somhorst, M.M. (2022) Afbeelden van het Heat Sink Effect met MR-Thermometrie na Microwave Ablatie.

Full text not available from this repository.

Full Text Status:Access to this publication is restricted
Abstract:Achtergrond De meest toegepaste minimaal invasieve behandelmethode van levertumoren is microwave ablatie (MWA). Het percentage lokale tumorprogressie na ablatiebehandeling is echter nog 60% bij tumoren >50 mm, 26% tussen de 30 en 50 mm en 16% bij tumoren <30 mm. Een van de oorzaken voor deze progressie is het heat sink effect (HSE). Met MR-thermometrie (MRT) is in dit artikel onderzocht of de invloed van HSE bij ablatie in een fantoom gevisualiseerd kan worden, om zo intraoperatieve ablatieverificatie te verkrijgen. Methode Om het leverweefsel na te bootsen is een 5 gewichtsprocent agar-agar fantoom gefabriceerd, waar een slang doorheen loopt die een vat representeert. Met een naald is op 5 en op 10 mm afstand van dit vat buiten de MRI-kamer geableerd, gevolgd door een MRT-scan. In deze scan is de faseverschuiving van waterstofprotonen gemeten, om zo temperatuurverschillen uit te rekenen tussen pre- en post-ablatie. Via MATLAB® zijn de resultaten verwerkt. Resultaten Er zijn negen metingen uitgevoerd, waarbij 6 temperatuurkaarten zijn gemaakt per ablatie. Op 10 mm afstand van het vat is uit de metingen gebleken dat de temperatuur ongeveer 5,7 °C hoger was bij t1 hoger dan op 5 mm afstand. Verder komt naar voren dat de gemiddelde temperatuur mediaal van de ablatienaald, dicht bij het vat, gemiddeld 3,22 °C lager is dan lateraal van de ablatienaald. Conclusie Uit ons onderzoek is gebleken dat na MWA op een fantoom de temperatuur in beeld gebracht kan worden met MRT, waarbij HSE gevisualiseerd kan worden met een temperatuurverschil.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
RadboudUMC, Nijmegen, Netherlands
Faculty:TNW: Science and Technology
Programme:Technical Medicine BSc (50033)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/91666
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page