University of Twente Student Theses

Login

Vermoeidheid bij reumatoïde artritis : een onbesproken probleem

Dol, K. (2022) Vermoeidheid bij reumatoïde artritis : een onbesproken probleem.

[img] PDF
538kB
Abstract:Achtergrond Reumatoïde artritis (RA) is een chronische aandoening en komt voornamelijk voor bij vrouwen op oudere leeftijd. Mensen met RA ervaren lichamelijke klachten en beperkingen door de aandoening, zoals pijn in de gewrichten en bewegingsbeperking. Naast deze lichamelijke klachten en beperkingen ervaren mensen met RA vermoeidheid. Van alle mensen met RA ervaart zeker 90% dagelijks vermoeidheidsklachten. Hiermee is het, naast pijn in de gewrichten, een van de meest voorkomende symptomen bij RA. De vermoeidheid bij RA heeft grote impact op het leven van mensen met de aandoening. Het heeft zowel cognitieve als fysieke gevolgen en mensen met RA kunnen minder goed mee doen aan dagelijkse activiteiten. Doel Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen wat de ervaringen en behoeften zijn van mensen met RA bij het bespreken van vermoeidheid in een consult en hoe deze behoeften geïmplementeerd kunnen worden in de praktijk. Het doel wordt behaald door antwoord te geven op de onderzoeksvraag: “Wat zijn de behoeften van mensen met reumatoïde artritis bij het bespreken van vermoeidheid tijdens een consult met de reumatoloog of reumaverpleegkundige en hoe kunnen deze behoeften geïmplementeerd worden in het zorgproces?”. Methode Er is kwalitatief, beschrijvend onderzoek uitgevoerd om de onderzoeksvraag te beantwoorden. Naast literatuuronderzoek, zijn er tien interviews afgenomen aan de hand van een semigestructureerd interviewschema. De onderzoekspopulatie bestaat uit mensen met RA die aangesloten zijn bij het TOPFIT Citizenlab. Om te zorgen voor een gevarieerde, geschikte steekproef, zijn respondenten voor het onderzoek geselecteerd via purposive sampling. Na afname zijn de interviews getranscribeerd en gecodeerd. Aan de hand van de codering en citaten zijn de resultaten beschreven. Resultaten Uit de interviews blijkt dat ervaringen en klachten van RA, per persoon sterk variëren. De manier waarop mensen met RA vermoeidheid ervaren en de vermoedelijke oorzaak van hun vermoeidheid, verschilt per persoon. De wijze waarop mensen met RA vermoeidheid willen bespreken in een consult, komt wel overeen. Uit de interviews komt naar voren dat er grote behoefte is om vermoeidheid te bespreken. De meeste participanten vinden dat de reumaverpleegkundige dit direct aan het begin van het zorgproces zou moeten bespreken. Discussie De vermoeidheid heeft grote impact op het leven van mensen met RA. Echter, wanneer wordt gevraagd welke klachten mensen met RA ervaren, is de vermoeidheid nagenoeg nooit als eerste en voornaamste klacht benoemd. Dit is opvallend, omdat vermoeidheid een van de redenen is dat mensen met RA beperkt worden in hun dagelijkse activiteiten. Er is daarom grote behoefte om vermoeidheid te bespreken in een consult en ondersteuning te krijgen vanuit de behandelaar. Op dit moment is de vermoeidheid namelijk ondergeschikt aan de fysieke symptomen als pijn en ontstekingen tijdens een consult. In het ideale consult wordt vermoeidheid als standaard besproken met de reumaverpleegkundige. Deze kan persoonsgerichte zorg leveren om per persoon te kijken waar de behoeften liggen. De reumaverpleegkundige kan mensen met RA begeleiden in de persoonlijke zoektocht naar het omgaan met vermoeidheid.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:TNW: Science and Technology
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/91679
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page