University of Twente Student Theses

Login

Een Early Warning System voor diabetische voet en amputaties : behoeften stakeholders “Behoeften van stakeholders binnen het zorgproces van diabetes voor het gebruik van een Early Warning System voor het ontwikkelen van diabetische voet en amputaties”

Walinga, J.P. (2022) Een Early Warning System voor diabetische voet en amputaties : behoeften stakeholders “Behoeften van stakeholders binnen het zorgproces van diabetes voor het gebruik van een Early Warning System voor het ontwikkelen van diabetische voet en amputaties”.

[img] PDF
638kB
Abstract:Achtergrond: Door vergrijzing nemen de uitgaven in gezondheidszorg toe, daarnaast stijgt ook het aantal chronisch zieken en het personeelstekort in de zorg. Zonder veranderingen kan niet alle zorg meer geleverd worden, dus moet er gezocht worden naar oplossingen. Early Warning Systems zouden een oplossing kunnen zijn, binnen het Power4FitFoot project wordt een Early Warning System ontwikkeld. Dit prognostische model voorspelt op basis van gegevens uit het elektronisch patiëntendossier of een patiënt een verhoogd risico heeft op het ontwikkelen van voetzweren en amputatie. Dit onderzoek richt zich op wat de behoeften van stakeholders in het zorgproces van diabetes zijn voor het gebruik van een Early Warning System. Methode: Bij dit kwalitatieve onderzoek is gebruik gemaakt van semi-gestructureerde interviews. Het interviewschema is opgebouwd uit het Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 model en literatuur omtrent privacy en werkervaring met AI, robotica en big data. Naast de topics die uit de literatuur zijn voortgekomen is er ook gebruik gemaakt van vier vignetten. Hierin werden situaties voorgelegd over hoe de waarschuwing van het systeem tot de patiënt zou moeten komen. De interviews zijn getranscribeerd met behulp van het transcriptieprogramma ‘Amberscript’ en daarna inductief en stapsgewijs gecodeerd. Resultaten: Uit de interviews zijn zeven thema’s voortgekomen. ‘Inpassen in huidige zorg’, ‘Patiëntbenadering’, ‘Houding ten opzichte van technologie’, ‘Educatie’, ‘Privacy’, ‘Afstelling systeem’ en ‘Multidisciplinair’. Volgens de participanten kan het Early Warning System ingepast worden, maar moet de patiënt persoonlijk benaderd worden en is educatie van groot belang. Daarnaast staan alle participanten positief tegenover technologie, maar is een goede afstelling en een veilig systeem wel noodzakelijk. Conclusie en discussie: De stakeholders staan overwegend positief tegenover het Early Warning System. Een gemakkelijke inpassing in huidige zorg, patiëntbenadering via zorgverlener, educatie van patiënten en zorgverleners, het garanderen van privacy voor de patiënt en een juiste afstelling van het systeem zijn de belangrijkste behoeften voor het gebruik van het Early Warning System. Het wordt aanbevolen om verder onderzoek te doen met een prototype dat gebaseerd is op de resultaten uit dit onderzoek.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/92654
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page