University of Twente Student Theses

Login

Van bedrijventerrein tot innovatiecampus: participatie op Kennispark Twente

Stoeten, J.J. (2022) Van bedrijventerrein tot innovatiecampus: participatie op Kennispark Twente.

[img] PDF
3MB
Abstract:In deze masterscriptie is onderzoek gedaan naar de participatiebereidheid van bedrijven in de gebiedsontwikkeling van Kennispark Twente. Gebiedsontwikkeling betreft in het geval van dit onderzoek het vormen van de plannen binnen het gebied Kennispark Twente en de uitvoering hiervan. Participatie betreft de bereidheid van bedrijven om een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de vorming en uitvoering van de plannen en de bereidheid tot lidmaatschap van een belangenvereniging voor ondernemers en vastgoedeigenaren gesitueerd op Kennispark Twente. De participatiebereidheid van bedrijven is gemeten aan de hand van interviews met bekleders van hogere managementposities binnen 22 bedrijven op Kennispark Twente. Deze bedrijven zijn naar voren gekomen op basis van een indeling van bedrijven binnen drie verschillende categorieën bedrijfstypen, waarna bedrijven binnen de drie bedrijfstypen willekeurig uit een steekproef geselecteerd zijn. Op basis van de resultaten kan geconcludeerd worden dat de participatiebereidheid laag is onder micro bedrijven die een grootte hebben tot maximaal 10 FTE aan personeel. Ook valt het op dat lidmaatschap van de belangenvereniging met name interessant lijkt voor middelgrote en grote bedrijven met meer dan 50 FTE aan personeel. Deze bedrijven hebben vaak een hightech karakter. Veel bedrijven die op dit moment niet participeren stellen hier voorwaarden aan. De ‘wat schuift het’ gedachte wordt door respondenten vaak genoemd omdat respondenten in veel gevallen pas willen participeren wanneer zij hier direct belang bij hebben. Onder de 22 respondenten zitten zeven bedrijven die reeds lid zijn van belangenvereniging VONK, die een platform voor participatie biedt. Zeven bedrijven zijn gecategoriseerd als potentieel lid. De potentie zit in de bedrijven die de belangenvereniging nog niet kennen en in bedrijven die wel bepaalde behoeften hebben die aansluiten op de doelen van Kennispark Twente, maar waar de belangenvereniging op dit moment nog in mindere mate mee bezig is. Onder de respondenten zijn op basis van verschillende criteria acht weigeraars gecategoriseerd, waarvan de helft is gecategoriseerd als harde weigeraar. De meeste bedrijven die geen lid willen worden van de belangenvereniging zijn een microbedrijf. Naast de bedrijven zijn er ook organisaties op Kennispark Twente zonder winstoogmerk die op verschillende manieren willen participeren, maar om bepaalde redenen geen lid kunnen worden van de belangenvereniging. Op basis van de resultaten van dit onderzoek worden aanbevelingen gedaan met betrekking tot ledenbehoud, een interne ledenomgeving, de definitie van de participatiedoelstelling en een verhuisregeling voor bepaalde bedrijven die niet willen participeren.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration MSc (60020)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/92840
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page