University of Twente Student Theses

Login

Het gebruik van online modules binnen de forensische geestelijke gezondheidszorg

Devrim, Merve (2022) Het gebruik van online modules binnen de forensische geestelijke gezondheidszorg.

[img] PDF
788kB
Abstract:Achtergrond: De behandelingen binnen de forensische geestelijke gezondheidszorg (fGGZ) op de polikliniek worden steeds meer gecombineerd met digitale ondersteuning. Een manier waarop dit wordt gedaan is door middel van online modules. Door het gebruik van deze online modules gaat hetgeen wat wordt besproken in de behandelkamer meer leven in het dagelijks leven van de patiënt. Echter worden deze minder toegepast dan verwacht en is er weinig bekend over hoe behandelaren te werk gaan met deze online modules. Voor dit onderzoek zal het gebruik van online modules, die worden aangeboden door Minddistrict, in kaart worden gebracht. Het doel van dit onderzoek is het onderzoeken of, hoe en waarom online modules worden ingezet binnen behandelingen van fGGZ-patiënten. De onderzoeksvraag luidt als volgt: “Op welke manier worden online modules binnen behandelingen van forensische GGZ-patiënten ingezet?” Methode: De data voor het onderzoek is verzameld middels het analyseren van logdata en het afnemen van interviews. De logdata is afkomstig van een forensische zorginstelling en bevat data over het gebruik van Minddistrict door patiënten. De interviews zijn afgenomen bij twee zorginstellingen met in totaal vier behandelaren. Deze behandelaren zijn bekend met online modules en hebben het wel eens toegepast binnen hun behandelingen. Resultaten: De logdata bevatte informatie van 159 deelnemers. Voor deze groep zijn 26 verschillende online modules ingezet, waarvan de module ‘oefenen met ontspannen’ het meest. 51,7% van de online modules is volledig afgerond. Het is opvallend dat de ingezette modules vooral algemeen zijn en weinig tot niet van forensische aard zijn. De hoofdcodes binnen de interviews zijn: Minddistrict in de praktijk, richtlijnen, patiënten, ervaringen Minddistrict en blended care. Uit de interviews is te duiden dat het grootste voordeel van de online modules is dat het makkelijker wordt voor patiënten om dat wat ze bespreken op de polikliniek toe te passen in de thuissituatie, patiënten zijn er bewuster mee bezig. Er is volgens respondenten bekendheid van de online modules, maar de online modules worden niet altijd toegepast. Niet elke behandelaar werkt met online modules of denkt er aan deze in te zetten, het wordt vaak vergeten. Het inzetten van online modules wordt niet strak gedaan middels richtlijnen. Respondenten vinden ondersteunen van patiënten belangrijk en doen dit onder andere middels berichtenverkeer en het geven van feedback op de ingevulde antwoorden. Discussie: Zowel de logdata als de interviews tonen overlapping van ingezette online modules, hierbij is het echter opvallend dat de online modules vooral algemeen zijn en geen tot weinig forensisch van aard. De intention behavior gap komt sterk naar voren bij behandelaren, ondanks dat eerder onderzoek heeft aangetoond dat betrokkenheid kan toenemen zodra behandelaren het idee hebben dat een interventie een bijdrage kan leveren. Behandelaren zien de voordelen en mogelijkheden van de online modules, maar zetten zich toch niet toe tot het toepassen ervan. Het is van belang om vervolgonderzoek te doen naar welke manier van implementatie het beste een bijdrage kan leveren aan het implementeren van de eHealth interventie binnen fGGZ-instellingen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:TNW: Science and Technology
Subject:44 medicine
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/92866
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page