University of Twente Student Theses

Login

Implementatie van een risicogestuurde werkwijze in Europese aanbestedingsprojecten: een paradigmaverschuiving in ontwikkeling

Ćeman, Elvir (2022) Implementatie van een risicogestuurde werkwijze in Europese aanbestedingsprojecten: een paradigmaverschuiving in ontwikkeling.

[img] PDF
3MB
Abstract:Het verleden van Inholland kenmerkt zich door een fatalistische of reactieve manier voor het managen van risico’s. Door de jaren heen is voorbereiding getroffen voor het mogelijk maken van een risico paradigma verschuiving richting een conventionele of traditionele manier van het managen van risico’s. Zo werd in het instellingsplan (2016-2022) gesteld dat de hogeschool aan de slag moest met risicomanagement. In het implementatietraject voor risicomanagement is echter geen rekening gehouden met project- en aanbestedingsrisico’s. Mede hierdoor luidt de probleemstelling van dit onderzoek als volgt: ‘Het ontbreken van de ontwikkeling van de risicogestuurde werkwijze in de Europese aanbestedingstrajecten draagt bij aan een verhoogde kans voor het ontstaan van risico’s tijdens als na de doorlopen aanbestedingstrajecten’. Overtuigd van de toegevoegde waarde die een risicogestuurde werkwijze voor een organisatie teweeg kan brengen, is de hoofdvraag van dit onderzoek als volgt geformuleerd: ‘Hoe kan een risicogestuurde werkwijze geïntegreerd worden in Europese aanbestedingstrajecten binnen de hogeschool?’ Om de hoofdvraag te beantwoorden, is antwoord gezocht op de volgende deelvragen: 1. Wat is risicogestuurd werken en in welke mate wordt er risicogestuurd gewerkt in de huidige Europese aanbestedingstrajecten? 2. Wat voor toegevoegde waarde heeft de implementatie van een risicogestuurde werkwijze in de aanbestedingstrajecten? 3. In welk onderdeel van een Europese aanbestedingsfase kan risicogestuurd werken geïntegreerd worden? Het implementeren van een risicogestuurde manier van werken zal de organisatie in staat stellen om haar risico’s (toekomstig) effectief te kunnen managen (doelstelling). Voor de beantwoording van de hoofd en deelvragen is gebruik gemaakt van literatuuronderzoek en semi gestructureerde kwalitatieve interviews. Ook is middels een kwantitatieve enquête de beantwoording van één deelvraag bekrachtigd en is input opgehaald voor de beantwoording van de hoofdvraag.Het verleden van Inholland kenmerkt zich door een fatalistische of reactieve manier voor het managen van risico’s. Door de jaren heen is voorbereiding getroffen voor het mogelijk maken van een risico paradigma verschuiving richting een conventionele of traditionele manier van het managen van risico’s. Zo werd in het instellingsplan (2016-2022) gesteld dat de hogeschool aan de slag moest met risicomanagement. In het implementatietraject voor risicomanagement is echter geen rekening gehouden met project- en aanbestedingsrisico’s. Mede hierdoor luidt de probleemstelling van dit onderzoek als volgt: ‘Het ontbreken van de ontwikkeling van de risicogestuurde werkwijze in de Europese aanbestedingstrajecten draagt bij aan een verhoogde kans voor het ontstaan van risico’s tijdens als na de doorlopen aanbestedingstrajecten’. Overtuigd van de toegevoegde waarde die een risicogestuurde werkwijze voor een organisatie teweeg kan brengen, is de hoofdvraag van dit onderzoek als volgt geformuleerd: ‘Hoe kan een risicogestuurde werkwijze geïntegreerd worden in Europese aanbestedingstrajecten binnen de hogeschool?’ Om de hoofdvraag te beantwoorden, is antwoord gezocht op de volgende deelvragen: 1. Wat is risicogestuurd werken en in welke mate wordt er risicogestuurd gewerkt in de huidige Europese aanbestedingstrajecten? 2. Wat voor toegevoegde waarde heeft de implementatie van een risicogestuurde werkwijze in de aanbestedingstrajecten? 3. In welk onderdeel van een Europese aanbestedingsfase kan risicogestuurd werken geïntegreerd worden? Het implementeren van een risicogestuurde manier van werken zal de organisatie in staat stellen om haar risico’s (toekomstig) effectief te kunnen managen (doelstelling). Voor de beantwoording van de hoofd en deelvragen is gebruik gemaakt van literatuuronderzoek en semi gestructureerde kwalitatieve interviews. Ook is middels een kwantitatieve enquête de beantwoording van één deelvraag bekrachtigd en is input opgehaald voor de beantwoording van de hoofdvraag.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Programme:Risicomanagement MSc (75083)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/93287
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page