University of Twente Student Theses

Login

Hybride werken op de weegschaal : een thesis over het welzijn van de medewerker van het RIVM ten tijde van hybride werken. Hoe kan authentiek leiderschap hier helpend in zijn?

Versteeg, Arry (2022) Hybride werken op de weegschaal : een thesis over het welzijn van de medewerker van het RIVM ten tijde van hybride werken. Hoe kan authentiek leiderschap hier helpend in zijn?

[img] PDF
2MB
Abstract:Onderwerp: In deze thesis wordt de bijdrage van authentiek leiderschap op medewerkerswelzijn in een hybride context bestudeerd binnen het RIVM. Na de covid 19-pandemie bleken medewerkers graag enkele dagen thuis te blijven werken en tegelijkertijd nam het ziekteverzuim toe. Meerdere studies onderzochten dat hybride werken naast een positieve impact, ook een mogelijke negatieve impact op het medewerkerswelzijn kan hebben. Met dit onderzoek wordt er gezocht naar handvatten voor de leidinggevende om het medewerkerswelzijn te bevorderen in de context van het hybride werken bij het RIVM. Methodiek: Om antwoord te geven op de hoofdvraag is na literatuuronderzoek, kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Op basis van de literatuur zijn de relaties tussen authentiek leiderschap, medewerkerswelzijn en hybride werken onderzocht en is er een conceptueel model voorgesteld. Om na te gaan hoe het RIVM omgaat met de verschillende thema’s heeft er een documentenanalyse plaatsgevonden, waarin gezocht is naar het al aanwezige beleid op het gebied van medewerkerswelzijn, hybride werken en leiderschap. Vervolgens zijn binnen het RIVM vier teams geselecteerd waarbij per team de leidinggevende en twee medewerkers geïnterviewd zijn. De resultaten zijn getranscribeerd en geanalyseerd. Resultaten: Vanuit het literatuur onderzoek worden er niet alleen positieve opbrengsten aan het hybride werken gekoppeld. De mogelijke negatieve impact van hybride werken op het welzijn is aangetoond. Er is een sterke positieve relatie gevonden tussen medewerkerswelzijn en authentiek leiderschap op alle dimensies van het medewerkerswelzijn. Het hybride werken brengt met zich mee dat verbinding met elkaar maken als hoogdrempelig wordt ervaren. Informatie-uitwisseling, leren van elkaar en ontwikkelen komen hiermee in gevaar. conclusie en aanbevelingen: Voor mijn thesis heb ik onderzoek gedaan naar de bijdrage van authentiek leiderschap aan het welzijn van de medewerker bij hybride werken binnen het RIVM. Zowel vanuit de theorie als vanuit het onderzoek is er een positief verband tussen authentiek leiderschap en medewerkerswelzijn gevonden. Authentiek leiderschap draagt meer bij aan het welzijn van de medewerker door de gecoördineerde sociale verbinding, en professionalisering. Medewerkers werken vanuit vertrouwen en ervaren autonomie. Medewerkers met authentiek leidinggevenden hebben meer hulpbronnen om hun welzijn te vergroten. Het RIVM wordt aanbevolen om de randvoorwaarden voor hybride werken op orde te brengen en meer coördinatie te bieden op het sociale en het professionele welzijn van de medewerker, om zo het werkgeluk en het fysieke welzijn te vergroten.
Item Type:Essay (EAPAA)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Master Public Management EAPAA (MPM)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/93726
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page