University of Twente Student Theses

Login

Ontwerp van een lessenserie over materialen waarin samenwerking centraal staat

Krolis, Eva (2023) Ontwerp van een lessenserie over materialen waarin samenwerking centraal staat.

[img] PDF
1MB
Abstract:Het Erasmus in Almelo is een Technasiumschool die de intentie heeft om het Technasium-gedachtegoed in de breedte van het onderwijs uit te werken. Hierbij ligt de focus op het toepassen van het werken in teams. Het doel van dit onderzoek is het ontwerpen van een lessenserie voor de 4e klas havo en vwo natuurkunde over het onderwerp materialen. In het vooronderzoek is onderzocht hoe de didactische methode samenwerkend leren kan helpen de samenwerking in de lessenserie effectief te maken. Ook de andere didactische methodes contextueel leren en onderzoekend leren zijn onderzocht en er is bepaald welke aspecten een toevoeging konden leveren aan de lessenserie. Vervolgens zijn de deelonderwerpen en bijbehorende leerdoelen binnen het onderwerp materialen bepaald en ten slotte is onderzocht welke aspecten van het vak Onderzoeken & Ontwerpen de samenwerking in de lessenserie konden bevorderen. Op basis van dit literatuuronderzoek en gesprekken met het docententeam natuurkunde zijn de ontwerpeisen opgesteld en is de lessenserie vervolgens ontworpen. In de lessenserie van 7 lesuren werken de leerlingen samen in groepjes van vier aan een aantal onderdelen, namelijk conceptuele vragen, toepassingsvragen en twee practica. Deze lessenserie is uitgevoerd in een 4e klas havo en een 4e klas vwo. Na de uitvoering bleek dat de ontwerpeisen allen volledig of gedeeltelijk zijn behaald. De lessenserie was over het algemeen effectief in het aanleren van het verklaren, uitleggen en toepassen van concepten binnen materiaalkunde. De mate van samenwerking verschilde per groepje, maar het bleek dat de groepjes die effectief met elkaar samenwerkten de hoogste resultaten hebben behaald. Binnen de lessenserie was er geen verschil in hoe groepjes met Technasium- of reguliere natuurkundeleerlingen de samenwerking aanpakten. Er wordt aanbevolen om de samenwerking binnen alle groepjes te verbeteren door de docent een actievere rol te geven binnen het samenwerkend leren. Ook worden er verschillende aanbevelingen gegeven om andere werkvormen of opdrachten te gebruiken om misconcepten te verhelpen en de lessenserie afwisselender te maken.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:33 physics, 81 education, teaching
Programme:Science Education and Communication MSc (60708)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/94525
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page