University of Twente Student Theses

Login

Ontwikkeling van een ademhalings-EMG wearable voor jonge kinderen met astma

Barts, K. and Debets, M. and Nijhuis, N. and Erve, T. van het (2023) Ontwikkeling van een ademhalings-EMG wearable voor jonge kinderen met astma.

Full text not available from this repository.

Full Text Status:Access to this publication is restricted
Abstract:Achtergrond: Astma is de meest voorkomende chronische ziekte bij kinderen. De ziekte kenmerkt zich door vernauwing van de luchtwegen, waardoor voor een normale oxygenatie een verhoogde ademarbeid vereist is. Diagnose van astma bij kinderen gebeurt op dit moment aan de hand van symptomen. Daarbij worden aanvullende technieken, zoals een spirometrie, ter ondersteuning van de diagnose gebruikt. Voor kinderen is dit vaak moeilijk om uit te voeren door gebrek aan zowel fysieke als motorische co¨ ordinatie. De spieractiviteit van het diafragma vormt een indicatie voor de inspanningsbelasting tijdens ademhaling. Het belang van het onderzoek is het ontwikkelen van een meetopstelling voor verbeterde detectie van de spieractiviteit van het diafragma, waarbij klinische haalbaarheid in acht wordt genomen. Methode: Bij vier gezonde jongvolwassenen zijn EMG-metingen gedaan van het diafragma. De basismeetopstelling is zittend op een stoel met de handen op schoot, de elektroden gepositioneerd op de tepellijn en zonder fixatie van de elektroden. Er is gemeten in de volgende opstellingen: de basismeetopstelling, zittend met de handen op het hoofd, liggend en liggend met de knie¨en opgetrokken. Daarnaast is er gemeten met de elektroden onder het sternum aangrenzend aan elkaar en met fixatie van de elektroden. De metingen zijn ook uitgevoerd bij vier kinderen. Om de metingen te vergelijken, worden er medianen bepaald van de relatieve amplituden van het respiratoire EMG-signaal uit de metingen aan het diafragma. De medianen van de relatieve amplituden voor de verschillende meetopstellingen worden gedeeld door de mediaan van de relatieve amplituden van de basismeetopstelling. Dit levert een EMG Activity Ratio (EMGAR), waarmee de resultaten van de verschillende proefpersonen met elkaar zijn vergeleken. Wanneer de EMGAR > 1, dan is de mediaan van de relatieve amplituden van het respiratoire EMG-signaal van de gemeten opstelling hoger dan de mediaan van de basismeetopstelling en levert relatief gezien een hoger signaal. Resultaten: Voor de jongvolwassen proefpersonen zijn de volgende resultaten verkregen. In de liggende meetopstelling zijn de EMGAR’s: 0.82, 1.53, 1.56 en 2.60. De EMGAR’s in liggende houdingen met knie¨en opgetrokken zijn: 1.36, 1.57, 1.41 en 1.20. De EMGAR’s voor de meetopstelling ’handen op het hoofd’ zijn: -, 2.24, -, 1.94. De EMGAR’s bij fixeren van de elektroden zijn: 0.56, 1.20, 1.23 en 1.21. De EMGAR’s voor de meetopstelling ii ’elektroden naar binnen’ zijn: -, 0.17, 0.57 en 0.77. Voor de kinderen zijn de volgende resultaten verkregen. De EMGAR’s voor de liggende meetopstelling zijn: 2.44, 0.57, 1.74 en 1.07. De EMGAR’s in liggende meetopstelling met de knie¨en opgetrokken zijn: -, 0.63, 2.09 en 0.93. De EMGAR’s voor de meetopstelling ’handen op het hoofd’ zijn: -, 1.09, 0.68 en 1.36. De EMGAR’s bij het fixeren van de elektroden zijn: 1.65, -, 1.43, 0.91. De EMGAR’s in de meetopstelling ’elektroden naar binnen’ zijn: -, -, 0.59 en -. Conclusie: Uit het onderzoek is te concluderen dat voor gezonde jongvolwassenen geldt dat de liggende meetopstelling en de meetopstelling met de knie¨en opgetrokken de hoogste mediaan leveren ten opzichte van de basismeetopstelling. Fixatie van de meetelektroden levert eveneens een hogere mediaan ten opzichte van de basismeetopstelling. Uit deze conclusie volgt het advies om de liggende houdingen en het fixeren van de elektroden verder te onderzoeken om EMG-metingen aan het diafragma te verbeteren. In het onderzoek is er te weinig data van kinderen beschikbaar om een conclusie te trekken. Daarom is er meer onderzoek bij kinderen nodig in verschillende meetopstellingen bij EMG-metingen van het diafragma, om de vertaalslag van jong volwassenen naar kinderen te maken.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:TNW: Science and Technology
Subject:44 medicine
Programme:Technical Medicine BSc (50033)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/94708
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page