University of Twente Student Theses

Login

“Gebruik clouddiensten door Nederlandse financiële instellingen” : Bezien vanuit een uitbestedingsrisicomanagement perspectief

Wetering, A.J. van de (2023) “Gebruik clouddiensten door Nederlandse financiële instellingen” : Bezien vanuit een uitbestedingsrisicomanagement perspectief.

[img] PDF
5MB
Abstract:Het gebruik van clouddiensten groeit enorm hard en wordt steeds meer een standaard in de markt voor IT-uitbesteding. Nederlandse financiële instellingen en hun uitbestedingspartijen kunnen onder voorwaarden gebruik maken van clouddiensten. De doelstelling van het onderzoek is om door middel van kwalitatief onderzoek inzicht te krijgen in bestaande cloud-life-cycle modellen in wetenschappelijke literatuur, de wettelijke vereisten voor Nederlandse financiële instellingen bij het gebruik van clouddiensten van grote buitenlandse aanbieders en hoe deze financiële instellingen het gebruik maken van deze clouddiensten kunnen beheersen. Hiervoor is de volgende hoofdvraag opgesteld: “Hoe kunnen Nederlandse financiële instellingen blijven voldoen aan de wettelijke vereisten en verwachtingen van toezichthouders bij uitbesteding van hun ICT aan grote buitenlandse aanbieders van clouddiensten?” Uit de resultaten van het kwalitatieve onderzoek blijkt dat het gebruik van clouddiensten op grond van wet- en regelgeving als een vorm van (IT-)uitbesteding wordt beschouwd. Voor uitbesteding gelden wettelijke vereisten en verwachtingen van toezichthouders, zoals het beheersen van risico’s en in kennis stellen toezichthouders. Het bestuur van de Nederlandse financiële instelling blijft te allen tijde eindverantwoordelijk. Op basis van wetenschappelijke literatuur, Nederlandse en Europese wet- en regelgeving en verwachtingen van toezichthouders is in het kader van deze masterthesis een conceptueel (cloud)uitbestedingsmodel voor banken, verzekeraars en pensioenfondsen ontwikkeld. Dit model bestaat uit een figuur en checklist. Het model is gevalideerd door middel van een casestudy met vigerend beleid van een financiële instelling en een cloudovereenkomst, en interviews. Een kanttekening van het conceptueel (cloud)uitbestedingsmodel is dat het in de praktijk zelden tot nooit zal voorkomen dat een Nederlandse financiële instelling een combinatie is van bank, verzekeraar én pensioenfonds. Het model is daarom conceptueel van aard. Het conceptueel model kan daarentegen wel praktische handvatten bieden voor Nederlandse financiële instellingen bij het gebruik van clouddiensten van grote buitenlandse aanbieders. Het kan tevens bijdragen aan het invulling geven aan de beheerste en integere bedrijfsvoering.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Risicomanagement MSc (75083)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/95038
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page