University of Twente Student Theses

Login

Het bespreken van vermoeidheid van reumatoïde artritis patiënten; het perspectief van de zorgverlener

Hesselink, J. (2023) Het bespreken van vermoeidheid van reumatoïde artritis patiënten; het perspectief van de zorgverlener.

[img] PDF
741kB
Abstract:Achtergrond: Reumatoïde artritis (RA) is een chronische aandoening die gekenmerkt wordt door het veroorzaken van pijnlijke en gezwollen gewrichten. Echter ervaart 90% van de reumatoïde artritis patiënten ook dagelijks vermoeidheidsklachten. Deze klachten hebben een grote impact op het leven van RA patiënten. Uit eerder onderzoek is gebleken dat veel patiënten aangeven dat er niet altijd genoeg aandacht is tijdens consulten voor deze vermoeidheidsklachten. Patiënten hebben verschillende behoeften ten aanzien van het bespreken van vermoeidheid in consulten. Zo zouden zij graag meer erkenning van deze klacht, meer informatie over de oorzaak van vermoeidheid bij RA en meer tips over het omgaan met vermoeidheid willen. Daarnaast geven zij aan vermoeidheid als vast onderdeel in consulten te willen integreren. Deze patiënten hebben consulten met reumatologen en reumaverpleegkundigen. Echter is nog niet bekend wat de ervaringen van deze zorgverleners zijn met het bespreken van dit onderwerp. Doel: Het doel van dit onderzoek is om erachter te komen wat de ervaringen van reumatologen en reumaverpleegkundigen zijn bij het bespreken van vermoeidheidsklachten van reumatoïde artritis patiënten tijdens consulten. Daarnaast wordt onderzocht wat mogelijkheden, maar ook belemmeringen zijn om aan de behoeften van reumatoïde artritis patiënten te kunnen voldoen. Daarom zijn de volgende onderzoeksvragen onderzocht: “Wat zijn de ervaringen van reumatologen en reumaverpleegkundigen bij het bespreken van vermoeidheidsklachten van reumatoïde artritis patiënten tijdens een consult” en “Wat zijn de belemmerende en bevorderende factoren om aan de behoefte van reumatoïde artritis patiënten voor meer aandacht voor vermoeidheid te kunnen voldoen?” Methode: Dit onderzoek is een kwalitatief, beschrijvend onderzoek. Er zijn tien semigestructureerde interviews afgenomen met zorgverleners. De onderzoekspopulatie bestond uit zes reumatologen en vier reumaverpleegkundigen uit vier verschillende ziekenhuizen. De interviews zijn getranscribeerd en gecodeerd. Resultaten: Uit het onderzoek blijkt dat vermoeidheid door reumatologen niet altijd wordt besproken, omdat dit onderwerp voor hen geen prioriteit heeft in de korte tijd van de consulten. Bij reumaverpleegkundigen wordt vermoeidheid vaker besproken. Zij vinden het belangrijk om hier dieper op in te gaan, omdat zij zien dat vermoeidheid een groot probleem is onder RA patiënten. Zij hebben hier ook meer tijd voor. Over het algemeen worden de behoeften van RA patiënten door de zorgverleners herkend en geven zij aan al aan veel behoeften proberen te voldoen. Tijd tekort is een belangrijke belemmerende factor. Meer aandacht voor vermoeidheid en scholing over de oorzaken en het behandelen van vermoeidheid zijn factoren die kunnen bijdragen aan het tegemoet komen aan de behoeften van patiënten. Discussie: Uit het onderzoek blijk dat vermoeidheid in een klein percentage van de consulten met reumatologen wordt besproken, terwijl negentig procent van de RA patiënten dagelijks vermoeidheid ervaart. Ook blijkt er een kloof te zijn tussen de perceptie van zorgverleners en patiënten met betrekking tot het voldoen aan de behoeften van patiënten. Zorgverleners herkennen veel van de behoeften van patiënten en geven aan hier proberen aan te voldoen, maar patiënten ervaren dat er nog niet volledig aan deze behoeften wordt voldaan. Dit kan worden veroorzaakt door communicatieproblemen tussen zorgverleners en patiënten. Aanbevelingen voor vervolgonderzoek zijn onder andere grootschaliger onderzoek om de bevindingen verder te generaliseren, onderzoek naar de impact van het opnemen van vermoeidheid in de richtlijnen voor de behandeling van RA en onderzoek naar de communicatie tussen zorgverleners en patiënten.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:TNW: Science and Technology
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/95256
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page