University of Twente Student Theses

Login

Optimalisatie van de meldprocedure binnen Medisch Spectrum Twente

Vrielink, Manouk (2023) Optimalisatie van de meldprocedure binnen Medisch Spectrum Twente.

[img] PDF
1MB
Abstract:Dit rapport heeft tot doel een antwoord te formuleren op de volgende onderzoeksvraag: ‘Wat is er nodig om binnen Medisch Spectrum Twente (MST) een veilig, volledig en gebruiksvriendelijk meldsysteem te hanteren waarin de (bijna-) incidenten omtrent dossiervoering, specifiek de registratie van allergieën en behandelbeperkingen, in zowel iTask als in Ultimo inzichtelijk zijn?' Er is gebruik gemaakt van een mixed methods design. Voor het kwantitatieve gedeelte zijn rapportages bekeken van het jaar 2022, uit zowel iTask als Ultimo. Voor het kwalitatieve gedeelte van het onderzoek zijn 12 semigestructureerde interviews afgenomen onder zorgprofessionals. Uit het kwantitatieve onderzoek is gebleken dat er in 2022 43 meldingen zijn gemaakt in VIM omtrent de registratie van behandelbeperkingen, tegenover 11 in Ultimo. Het aantal meldingen ligt dus hoger in VIM en dat is conform protocol. Rondom de registratie van allergieën zijn er 17 VIM-meldingen gemaakt en 20 meldingen in Ultimo. Dat betekent dat het protocol niet volledig wordt nageleefd. Uit het kwalitatieve onderzoek is daarnaast gebleken dat de meldsystemen volledig en veilig zijn. De gebruikersvriendelijkheid kan echter verbeterd worden, door het meldproces in te korten met behulp van een link in HiX. Ook de kennis over het doel van melden moet verbreed worden, bijvoorbeeld middels een scholing. Als laatste dient er een uitgebreide terugkoppeling gegeven te worden over de afhandeling van een melding richting de melder, maar ook over algemene cijfers richting de gehele afdeling.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:TNW: Science and Technology
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/95311
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page