University of Twente Student Theses

Login

De mate van informatievoorziening en patiëntbetrokkenheid van slokdarmkankerpatiënten in het ZGT

Focht, Jelke te (2023) De mate van informatievoorziening en patiëntbetrokkenheid van slokdarmkankerpatiënten in het ZGT.

[img] PDF
643kB
Abstract:Achtergrond: Slokdarmkankerpatiënten hebben beperkte behandelopties, waaronder een operatieve behandeling. Uit onderzoek uit de literatuur blijkt dat artsen vaak denken te weten welke behandeling een patiënt wil, terwijl de patiënt hier vaak ook betrokken in wil worden. Er is nog niet voldoende bewijs om te concluderen dat slokdarmkankerpatiënten worden betrokken bij het maken van een keuze voor een behandeling. Een voorwaarde voor het betrekken van patiënten bij het maken voor de keuze om gezamenlijke besluitvorming mogelijk te maken is het geven van informatie over de behandelingen. Uit onderzoek uit de literatuur blijkt dat er nog niet altijd wordt voldaan aan de informatiebehoefte van een patiënt. Doel: Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de informatievoorziening over en betrokkenheid van slokdarmkankerpatiënten bij keuzes voor de operatieve behandeling van slokdarmkanker om de kwaliteit van het zorgproces van de slokdarmkankerpatiënt te verbeteren. De volgende onderzoeksvraag is opgesteld: Hoe en in welke mate worden patiënten geïnformeerd over en betrokken bij de keuze voor operatieve behandeling van slokdarmkanker volgens de zorgprofessionals en volgens de slokdarmkankerpatiënten? Methode: In dit kwalitatieve onderzoek zijn semi-gestructureerde interviews gehouden met vijf patiënten die een operatieve behandeling hebben gehad in het ZGT en met vijf zorgprofessionals die betrokken zijn bij dit zorgproces. De interviews zijn opgenomen, getranscribeerd in Amberscript en gecodeerd in Atlas. De verzamelde data zijn geanonimiseerd en opgeslagen op de P-schijf binnen de Universiteit Twente. De data verkregen van de patiënten zijn opgeslagen binnen een beveiligde omgeving binnen het ZGT. Resultaten: In de meeste gevallen kiest de arts de behandeling zonder de patiënt andere behandelopties te bieden, tenzij de patiënt daar specifiek naar vraagt. Hoewel één patiënt graag alle opties had willen horen, waren de meeste patiënten tevreden met deze gang van zaken. De patiënten voelden zich voldoende in staat om aan te geven als ze geen operatie hadden gewild en werden voldoende betrokken bij het maken van de beslissing. De meerderheid van de patiënten is tevreden met hun rol bij het maken van een keuze voor een behandeling. De meerderheid van de zorgprofessionals zien nog wel verbeterpunten met betrekking tot de informatievoorziening. Door video’s beschikbaar te stellen komt een patiënt voorbereid naar een consult en kan er meer samen worden besloten. De duur van een consult zou korter kunnen door meer verantwoordelijkheid te leggen bij de patiënt. Echter vindt de meerderheid van de patiënten de huidige informatievoorziening voldoende en heeft geen verbeterpunten. Zij zien een online platform voor informatieverstrekking niet zitten. Discussie: De resultaten uit dit onderzoek komen niet volledig overeen met resultaten volgens onderzoek uit de literatuur. Volgens dit onderzoek wordt er wel aan de informatiebehoefte van de patiënt voldaan en volgens onderzoek uit de literatuur wordt er niet aan de informatiebehoefte voldaan. De onderzoekspopulatie is niet groot genoeg om de resultaten te generaliseren naar de gehele onderzoekspopulatie. Daarnaast is de onderzoekspopulatie niet groot genoeg om een advies te kunnen vormen over een geschikte informatievoorziening die voor zowel de patiënt als zorgprofessional wenselijk is. Er wordt wel aan de inhoudelijke voorwaarden voor patiëntbetrokkenheid voldaan.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
ZGT, Nederland
Faculty:TNW: Science and Technology
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/95315
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page