University of Twente Student Theses

Login

CVA eCoach : Betere nazorg voor CVA-patiënten van 70-plus middels de CVA eCoach

Groenink, E.E.T. (2023) CVA eCoach : Betere nazorg voor CVA-patiënten van 70-plus middels de CVA eCoach.

[img] PDF
1MB
Abstract:Achtergrond: Door de toenemende druk op zorgmedewerkers en de toenemende zorgkosten is er behoefte aan innovatie in de zorg. De CVA eCoach is een eHealth innovatie die ontwikkeld is voor het nazorg traject van beroerte patiënten. Deze innovatie biedt beroerte patiënten die vanuit het ziekenhuis zijn doorverwezen naar huis, informatie over hun beroerte en revalidatie. Ook biedt de app de mogelijkheid tot monitoren van onder andere hun klachten en levensstijl en kan er contact met de zorgverlener plaatsvinden. In dit onderzoek is er gekeken hoe de CVA eCoach verbeterd kan worden, zodat deze betere nazorg kan leveren voor patiënten van 70 jaar of ouder. Het doel van het onderzoek is de zorgbehoeften van patiënten met een beroerte te identificeren en te onderzoeken hoe de CVA eCoach kan worden verbeterd om aan deze behoeften te voldoen. Methode: Voor dit kwalitatieve onderzoek zijn semigestructureerde interviews uitgevoerd bij beroerte patiënten van 70 jaar en ouder. Het interviewschema is opgesteld door gebruik te maken van de eerste twee stappen van de CeHRes roadmap, de zorgbehoeften van beroerte patiënten en gebruikerservaring. De interviews zijn getranscribeerd met behulp van Amberscript en inductief gecodeerd met behulp van het programma Atlas.ti. Resultaten: Aan dit onderzoek hebben vier beroerte patiënten deelgenomen. Uit de interviews zijn 10 thema’s geïdentificeerd hulp van externen, hulp ziekenhuis, klachten beroerte, huidige situatie dagelijks leven, veranderingen leven, gebruik CVA eCoach, negatieve ervaringen CVA eCoach, positieve ervaringen CVA eCoach, toevoegingen CVA eCoach en overige eHealth ervaring. Deze thema’s beschreven samen de zorgbehoeften, ervaring met de CVA eCoach, toevoegingen CVA eCoach en ervaring overige eHealth. Conclusie en discussie: De patiënten gaven verschillende behoeften aan, waardoor de CVA eCoach meer gepersonaliseerd zou kunnen worden. Ook werden de video’s in de app niet bekeken en bevatten geen toegevoegde waarde, hierdoor zou er gekozen kunnen worden voor een andere vorm van informatie verstrekking. Als laatste kunnen er twee toevoegingen plaats vinden, meer praktische informatie over paramedische zorg en ervaringen uitwisselen met lotgenoten. Voor verder onderzoek wordt er aanbevolen de steekproefomvang te vergroten om meer informatie te verkrijgen en wordt er aanbevolen om te kiezen voor een ander meetinstrument dan online interviews, namelijk fysieke interviews.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Isala Ziekenhuis, Zwolle, Nederland
Faculty:TNW: Science and Technology
Subject:44 medicine
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/95334
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page