University of Twente Student Theses

Login

Kwalitatief onderzoek naar de implementatie en inbedding van flexibele bezoektijden binnen het Intensive Care Centrum: visies, behoeften en verwachtingen van IC-verpleegkundigen en intensivisten

Diermen, N. van (2023) Kwalitatief onderzoek naar de implementatie en inbedding van flexibele bezoektijden binnen het Intensive Care Centrum: visies, behoeften en verwachtingen van IC-verpleegkundigen en intensivisten.

[img] PDF
3MB
Abstract:Steeds meer intensive-care afdelingen (IC) in Nederland hanteren een flexibel bezoekbeleid. Echter hanteert het Intensive Care Centrum (ICC) van Medisch Spectrum Twente (MST) restrictieve bezoektijden, tweemaal daags drie kwartier. Het doel van het onderzoek is het evalueren van de mogelijkheden voor de implementatie en inbedding van flexibele bezoektijden binnen het ICC van MST. Hiervoor werd een kwalitatief onderzoek uitgevoerd, waarbij de data is verzameld door middel van semigestructureerde interviews met IC-verpleegkundigen en intensivisten. Dit onderzoek heeft aangetoond dat er zowel nadelen, zoals privacy-inbreuk, als voordelen, zoals meer flexibiliteit voor naasten, gepaard gaan met flexibele bezoektijden. Restrictieve bezoektijden kunnen leiden tot onvervulde behoeften van de familie. Wel is gebleken dat restrictieve bezoektijden structuur bieden en discussies voorkomen. Weerstand tegen flexibele bezoektijden bij IC-zorgprofessionals ontstaat door controleverlies en angst voor discussies met familie. Volgens de respondenten zijn duidelijke afspraken en een beargumenteerde, met literatuur onderbouwde voorlichting cruciaal om weerstand te verminderen. Bij de implementatie van een flexibel bezoekbeleid dienen meerdere randvoorwaarden in achting te worden genomen, zoals duidelijke afspraken en effectieve communicatie. Dit kwalitatieve onderzoek heeft enerzijds belemmerende factoren geïdentificeerd, zoals de angst voor het uitstellen van werkzaamheden en een onbedoelde rol van familie als medebehandelaar. Anderzijds zijn er bevorderende factoren geïdentificeerd, zoals meer steun voor familie en patiënt, een positieve mentale beleving van de patiënt en meer flexibiliteit voor de familie. Op basis van de resultaten wordt geadviseerd de bezoektijden uit te breiden naar 11:00u-12:00u en van 16:00u-20:00u. Hierbij zijn maximaal twee bezoekers per bezoekmoment toegestaan, zij mogen maximaal 60 minuten blijven drie keer per dag. Hierbij zijn vier innovaties geadviseerd: centrale, levendige wachtkamer voor familie, ICC-huiskamer met VR-technologie, digitaal post IC-patiënten dagboek en een MST IC-dashboard. Na de implementatie wordt een evaluatiemoment geadviseerd na drie maanden. Bovendien wordt aanbevolen om de informatievoorziening omtrent het flexibel bezoekbeleid multidisciplinair, in meerdere talen en via meerdere informatiekanalen te verspreiden. Rondom de werkzaamheden wordt geadviseerd om werk- en bezoekafspraken te maken.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:TNW: Science and Technology
Subject:01 general works
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/95351
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page