University of Twente Student Theses

Login

Mixed-methods onderzoek naar de optimalisatie van het meldproces binnen MST omtrent apparatuur

Hampsink, M.G.M. (2023) Mixed-methods onderzoek naar de optimalisatie van het meldproces binnen MST omtrent apparatuur.

Full text not available from this repository.

Full Text Status:Access to this publication is restricted
Abstract:Het doel van dit rapport is het verbeteren van het meldproces binnen Medisch Spectrum Twente (MST) met betrekking tot apparatuur. Hierbij wordt de volgende onderzoeksvraag gesteld: “Wat is er binnen Medisch Spectrum Twente nodig om een veilig, volledig en gebruiksvriendelijk meldproces te hanteren waarin de (bijna-) incidenten omtrent apparatuur in zowel iTask als Ultimo kunnen worden gemeld?” Apparatuur speelt een grote rol in de zorg en daardoor kunnen medewerkers van MST te maken krijgen met (bijna-) incidenten rondom apparatuur die de kwaliteit en veiligheid van zorg beïnvloeden. Deze (bijna-) incidenten moeten verplicht worden gemeld via het Veilig Incident Melden (VIM) meldsysteem in iTask. Hierna wordt de VIM-melding door VIM-commissies van MST geanalyseerd en kan er gezocht worden naar een mogelijke verbetermaatregel. Daarnaast dienen storingen of fouten van apparatuur gemeld te worden in Ultimo, waarna het gerepareerd kan worden. Het doel van deze meldsystemen is het bevorderen van kwaliteit en veiligheid binnen MST. Het onderzoek maakt gebruik van een mixed-methods onderzoeksdesign, waarbij zowel data-analyse als interviews met medewerkers zijn uitgevoerd. Het kwantitatieve deel van het onderzoek toont aan dat er een aanzienlijke mismatch is tussen het aantal meldingen in het systeem Ultimo en in het systeem iTask. In het kwalitatieve deel van het onderzoek is er dieper ingegaan op het meldgedrag van medewerkers van MST door middel van tien interviews met medewerkers. Er zijn in totaal 10 respondenten geïncludeerd: 2 verpleegkundigen, 4 verpleegkundig laboranten, 2 medisch specialisten en 2 medisch technici. De interviews zijn getranscribeerd en geanalyseerd door middel van ATLAS.ti Version 23.0.7. Uit het kwantitatieve deel van het onderzoek is gebleken dat er een aanzienlijke mismatch is tussen het aantal meldingen in Ultimo en iTask, wat mogelijk wijst op gemiste meldingen. In 2022 waren er 52 keer meer Ultimo meldingen dan VIM-meldingen. Bovendien is het aantal VIM-meldingen gedaald van 162 in 2018 naar 77 in 2022, een afname van 52,25% in 5 jaar. Uit het kwalitatieve deel van het onderzoek is gekomen dat tijd die het melden inneemt, de administratie en het ontbreken van serienummers op apparatuur de meest voorkomende belemmerende factoren zijn. Daarnaast werden bewustwording van het meldingsdoel, het ontvangen van gewenste terugkoppeling en het vereenvoudigen van de vindbaarheid van de meldsystemen geïdentificeerd als bevorderende factoren. Om een optimaal meldproces te faciliteren, worden de volgende aanbevelingen gedaan op basis van dit onderzoek: ▪ Verminder de tijd voor het meldproces met snelkoppeling of mobiele meldingsoptie. ▪ Geef gewenst terugkoppeling aan medewerkers voor tevredenheid en vertrouwen. ▪ Vergroot bewustwording door kennisverspreiding en verduidelijking meldprocedure. ▪ Implementeer aparte procedure voor spoedgevallen en ontbrekende serienummers van apparatuur.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
MST, Nederland
Faculty:TNW: Science and Technology
Subject:01 general works
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/95401
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page