University of Twente Student Theses

Login

Het verbeteren van de informatievoorziening en patiëntbetrokkenheid in de (na)behandeling van mensen met slokdarmkanker

Boeve, Selma (2023) Het verbeteren van de informatievoorziening en patiëntbetrokkenheid in de (na)behandeling van mensen met slokdarmkanker.

[img] PDF
661kB
Abstract:Achtergrond: Het zorgproces voor slokdarmkanker is intensief voor patiënten. Een goede informatievoorziening is voorwaarde om patiënten te betrekken in het zorgproces en samen beslissingen te maken over hoe de zorg kan aansluiten bij de behoefte van de patiënt. Het is in het ZGT niet bekend op welke manier een slokdarmkankerpatiënt betrokken wil worden gedurende zijn of haar behandeling, en hoe de informatievoorziening daarbij aansluit. Doel: Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de informatievoorziening en betrokkenheid van slokdarmkankerpatiënten gedurende en na afloop van de operatieve behandeling. Hierbij worden mogelijke verbeterpunten in het huidige zorgproces geïdentificeerd om de kwaliteit van het zorgproces te optimaliseren. Ook wordt er inzicht verkregen in de wijze waarop een patiënt geïnformeerd en betrokken wordt tijdens de periode na de behandeling. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag gebruikt: Hoe en in welke mate worden patiënten geïnformeerd over en betrokken bij de keuzes rondom de (na)behandeling gedurende en na de behandelopname voor slokdarmkanker volgens de zorgprofessionals en volgens de slokdarmkankerpatiënten? Methode: Er is gebruik gemaakt van kwalitatief, beschrijvend onderzoek waarbij aan de hand van semigestructureerde interviewschema’s interviews zijn gehouden. De onderzoekspopulatie bestond uit vijf zorgverleners betrokken in het zorgproces van slokdarmkanker en vijf slokdarmkankerpatiënten. De interviews zijn opgenomen, getranscribeerd met Amberscript en deductief gecodeerd in Atlas. De data is geanonimiseerd en opgeslagen op de P-schijf van de Universiteit Twenten en op de J-schijf binnen het ZGT. Resultaten: De resultaten van het onderzoek tonen aan dat patiënten over het algemeen voldoende informatie ontvangen over de behandeling, mogelijke complicaties en risico’s van en na de behandeling. Echter, er zijn gevallen waarin patiënten problemen ervaren met de informatievoorziening. Patiënten moeten zelf het initiatief nemen om de informatie te krijgen waar zij behoefte aan hebben. Zorgverleners zijn positief over de huidige informatievoorziening, maar ervaren uitdagingen bij het expliciet betrekken van patiënten. Bij de keuze voor een nabehandeling wordt niet altijd expliciet duidelijk gemaakt aan de patiënt dat er een keuze gemaakt moet worden. Een mogelijk verbeterpunt voor het zorgproces is het uniform verstrekken van informatie aan patiënten doormiddel van video’s, infographics of e-learnings. Discussie: Een verklaring voor de gevonden resultaten over samen beslissen uit de literatuur zijn barrières zoals tijdsdruk en een gebrek aan gestandaardiseerde procedures over samen beslissen. Uit de literatuur blijkt dat patiënten niet altijd tevreden zijn over de informatievoorziening, dit onderzoek concludeert het tegenovergestelde. Echter, de onderzoekspopulatie van dit onderzoek is te klein om deze conclusie te generaliseren naar alle slokdarmkankerpatiënten en betrokken zorgverleners.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
ZGT, Almelo, Nederland
Faculty:TNW: Science and Technology
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/95408
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page