University of Twente Student Theses

Login

De Coronapandemie als Spiegel : Het lerend vermogen van de Nederlandse overheid tijdens de Coronapandemie

Karssing, Anne-Fleur (2023) De Coronapandemie als Spiegel : Het lerend vermogen van de Nederlandse overheid tijdens de Coronapandemie.

[img] PDF
1MB
Abstract:Deze scriptie beoogt inzicht te geven in het vermogen van de Nederlandse overheid om te leren van haar crisisaanpak tijdens en na een crisis. Het onderzoek bestaat uit een enkele casusanalyse, waarbinnen er door middel van Process Tracing is onderzocht in hoeverre de rijksoverheid wat betreft de besluitvorming rondom het invoeren van schoolsluiting als vrijheidsbeperkende maatregel tijdens de tweede fase van de Coronapandemie opvolging gegeven heeft aan aanbevelingen vanuit de Nieuwe Influenzapandemie en leerzame ervaringen vanuit de tweede fase van de Coronapandemie. De aanbevelingen en leerzame ervaringen rondom schoolsluiting zijn hiervoor in kaart gebracht, samen met de besluitvorming rondom schoolsluiting en de achterliggende argumentatie tijdens de tweede fase van de Coronapandemie. Daarnaast is er onderzocht in hoeverre de mate en wijze van opvolging beïnvloed is door de aanwezigheid van externe druk (politieke, technocratische- en maatschappelijke druk) en kenmerken van aanbevelingen en leerzame ervaringen (type formulering en toepasbaarheid van de aanbeveling binnen de huidige crisissituatie). Vanuit de Nieuwe Influenzapandemie en de eerste fase van de Coronapandemie zijn er tien aanbevelingen en leerzame ervaringen bruikbaar gevonden over de besluitvorming rondom schoolsluiting. Bij de aanbevelingen die niet zijn opgevolgd werd de aanwezigheid van politieke druk bevonden. Bij de aanbevelingen en leerzame ervaringen die wel zijn opgevolgd werd de aanwezigheid van technocratische druk bevonden. Er wordt geconcludeerd dat het kabinet in haar besluitvorming stelselmatig het perspectief van infectieziektebestrijding hanteert als basis voor de crisisaanpak tijdens de tweede fase van de Coronapandemie, waarbij het kabinet zich voornamelijk heeft laten adviseren door het OMT. Bij een volgende infectieziektecrisis moet het kabinet zorgdragen dat het besluitvormingsproces op korte termijn ingericht is vanuit het volksgezondheidsperspectief en het indammen van de infectieziekte, maar dat ook het lange termijnperspectief vanuit de effecten over het instellen van verschillende vrijheidsbeperkende maatregelen terugkomt in de besluitvorming. Daarnaast moet het kabinet zorgdragen dat het niet alleen het, zwaar op infectieziektebestrijding gefocuste, OMT-advies opvolgt maar ook expertadviezen vanuit andere perspectieven meeweegt en terug laat komen binnen de besluitvorming.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration, 89 political science
Programme:Public Administration MSc (60020)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/95492
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page