University of Twente Student Theses

Login

De relatie tussen de bereidheid van burgers om een zelfscreeningstest te doen, hun risico op de geteste aandoeningen en hun visie op het gebruik van gezondheidstesten

Wilpshaar, Niels (2023) De relatie tussen de bereidheid van burgers om een zelfscreeningstest te doen, hun risico op de geteste aandoeningen en hun visie op het gebruik van gezondheidstesten.

[img] PDF
656kB
Abstract:Zelfscreeningstesten voor de vroege opsporing van ernstige ziekten en aandoeningen zoals kanker, hart- en vaatziekten en neurologische aandoeningen zijn momenteel nog niet verkrijgbaar. Hierbij is nog niet bekend wie er bereid is om dit soort testen te doen en of zij hier ook baat bij hebben. Dit onderzoek kijkt naar de relatie tussen de bereidheid van burgers om een zelfscreeningstest te doen, hun risico op de geteste aandoeningen en hun visie op het gebruik van gezondheidstesten. Er is onderzoek gedaan door middel van het opstellen en uitzetten van een enquête. Hierbij werd gekeken naar drie hoofdconcepten; de karakteristieken, het risicoprofiel en de visie op het gebruik van gezondheidstesten. De onderzoekspopulatie bestond uit 128 deelnemers van het Urimon onderzoek. Uit de resultaten van dit onderzoek is gebleken dat het kenmerk ‘Angst voor het krijgen van een ziekte of aandoening’ een versterkend effect heeft op de bereidheid om een zelfscreeningstest te doen. Verder bleek het kenmerk ‘Vertrouwen in de eigen gezondheid door het uitvoeren van een zelfscreeningstest’ een versterkend effect te hebben op de bereidheid om een zelfscreeningstest uit te voeren. Er is geen significante relatie gevonden tussen de risicogroep en de bereidheid om een zelfscreeningstest uit te voeren. In een vervolgonderzoek zou er een beter generaliseerbare onderzoekspopulatie gebruikt moeten worden.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:TNW: Science and Technology
Subject:70 social sciences in general
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/95597
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page