University of Twente Student Theses

Login

Het effect van interventies op de gezamenlijke besluitvorming tijdens het feitelijke gesprek tussen patiënt en zorgprofessional binnen Medisch Spectrum Twente: een kwantitatief onderzoek.

Joostens, E. (2023) Het effect van interventies op de gezamenlijke besluitvorming tijdens het feitelijke gesprek tussen patiënt en zorgprofessional binnen Medisch Spectrum Twente: een kwantitatief onderzoek.

[img] PDF
3MB
Abstract:Inleiding: Gezamenlijke besluitvorming tussen patiënt en zorgprofessional is belangrijk, maar wordt nog te weinig uitgevoerd. Gezamenlijke besluitvorming leidt tot minder herhaalconsulten, meer tevredenheid bij patiënten en een betere behandelkeuze. Medisch Spectrum Twente (MST) wil dit verbeteren met interventies die hiervoor ontwikkeld zijn. Het doel is om inzicht te krijgen in de effectiviteit van deze interventies op de gezamenlijke besluitvorming tussen patiënt en zorgprofessional. Hierbij staat de volgende onderzoeksvraag centraal: “Hoe dragen de auto-anamnese, samen beslis-vragen, staander met 3 goede vragen en informatievoorzieningen voorafgaand aan het consult bij aan de gezamenlijke besluitvorming tussen patiënt en zorgprofessional op de pilotafdelingen van Medisch Spectrum Twente te Enschede in vergelijking met een consult zonder interventie?” Theoretisch kader: Om de definitie van gezamenlijke besluitvorming te verduidelijken zijn vier stappen ontwikkeld. Deze stappen omvatten het informeren van de patiënt, het bespreken van opties, het bespreken van voorkeuren en het nemen van een besluit. De patiënt kan de "3 goede vragen" stellen om de gezamenlijke besluitvorming te stimuleren. Een meetinstrument om gezamenlijke besluitvorming te meten is de Option5 observatielijst. Methode: In dit onderzoek is gebruik gemaakt van kwantitatieve gegevens om het effect van de interventies op de gezamenlijke besluitvorming tussen zorgprofessionals en patiënten te beoordelen. Er werden consulten bijgewoond tijdens een baseline en follow-up periode, waarbij werd gescoord met de Option5 en de tijdsindeling is geregistreerd. Vier interventies werden tijdens de follow-up periode toegepast, waaronder het verstrekken van een informatiefolder en het stellen van samen beslis-vragen. De validiteit en betrouwbaarheid van de observaties werden gewaarborgd en de data werd geanalyseerd met behulp van statistische toetsen. Resultaten: Uiteindelijk zijn zes zorgprofessionals geobserveerd tijdens zowel de baseline meting als de follow-up meting. De scores van de Option5 voor de baseline en follow-up bleken niet significant. Bij de tijdsindeling was er ook geen significant verschil. Discussie: De interventies hebben geen effect gehad op de gezamenlijke besluitvorming en de tijd die hieraan werd besteed is niet toegenomen. Tijdens de consulten van de follow-up meting zijn patiënten in mindere mate geïnformeerd over het nemen van een gezamenlijk besluit. Er is een lichte verbetering geconstateerd bij het bespreken van de voorkeuren van patiënten en de voor- en nadelen van opties. Het onderzoek had beperkingen, zoals een lage aantal respondenten en exclusie van patiënten zonder digitale vaardigheden. Verder onderzoek is nodig om de effectiviteit van de interventies te meten en de kwaliteit van de gezamenlijke besluitvorming te verbeteren.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Medisch Spectrum Twente, Enschede, The Netherlands
Faculty:TNW: Science and Technology
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/95875
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page