University of Twente Student Theses

Login

Bestendigheid van ambtelijke fusies : Het effect van structurele factoren op de bestendigheid van ambtelijke fusies

Duteweert, L.J. (2023) Bestendigheid van ambtelijke fusies : Het effect van structurele factoren op de bestendigheid van ambtelijke fusies.

[img] PDF
634kB
Abstract:De afgelopen vijftien jaar hebben tientallen Nederlandse gemeenten gekozen voor een ambtelijke fusie. Deze zijn niet altijd even bestendig gebleken. Het doel van dit onderzoek is om dit verschil in bestendigheid te verklaren. Daarbij wordt in dit onderzoek gekeken naar welke invloed contextuele factoren hebben op de bestendigheid van ambtelijke fusies. De contextuele variabelen die in dit onderzoek worden meegenomen komen uit het ICA-framework en uit de literatuur omtrent organisatiecultuur, in dit onderzoek gedefinieerd als bestuurscultuur. Op basis daarvan zijn hypotheses opgesteld. Deze hypotheses zijn getest door middel van een “mixed methods” benadering. Ten eerste is voor alle ambtelijke fusies gekeken naar het verband tussen de variabelen uit het ICA-framework en de mate van bestendigheid. De data is geanalyseerd door middel van beschrijvende statistiek. Ten tweede zijn de hypotheses met betrekking tot bestuurscultuur getest door middel van een casestudy. Daarbij is gekeken naar de twee meest en de twee minst bestendige ambtelijke fusies. Deze cases zijn onderzocht met behulp van al bestaande data over bestuurscultuur, aangevuld met een relationele inhoudsanalyse. De resultaten laten zien dat hoe hoger het verschil in inwoneraantal tussen de deelnemende gemeenten is, hoe lager de bestendigheid wordt. Ook het totale inwoneraantal van een ambtelijke fusie lijkt een negatieve relatie met bestendigheid te hebben. Voor alle andere contextuele factoren kan in dit onderzoek geen verband worden aangetoond. Uit de casestudy blijkt dat bestuurscultuur ook geen invloed heeft op de bestendigheid. De conclusie van dit onderzoek is daarom dat het verschil in inwoneraantal en het totale inwoneraantal invloed hebben op de bestendigheid van ambtelijke fusies. Het onderzoek eindigt met een aantal aanbevelingen voor vervolgonderzoek.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration MSc (60020)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/96118
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page