University of Twente Student Theses

Login

Ontwikkeling van Artificial Intelligence in de Zorg en de Rol en Betrokkenheid van Stakeholders

Kloosterman, C. (2023) Ontwikkeling van Artificial Intelligence in de Zorg en de Rol en Betrokkenheid van Stakeholders.

[img] PDF
759kB
Abstract:Achtergrond: In toenemende mate worden Artificial Intelligence (AI) toepassingen ontwikkeld, zo ook in de zorgsector. Bij ontwerpen en ontwikkelen van AI producten is overleg en betrokkenheid vanuit stakeholders essentieel. Deze betrokkenheid leidt tot inzichten die nodig zijn om producten beter aan te laten sluiten op de zorgvraag. Er zijn diverse stakeholders bij het ontwerp- en ontwikkelingsproces betrokken, waarbij niet duidelijk is welke rol zij spelen en de mate van betrokkenheid die zij hebben. “Welke rol en mate van betrokkenheid hebben de verschillende stakeholders bij het ontwerp- en ontwikkelingsproces van AI producten voor de gezondheidszorg?” Methode: Semi-gestructureerde interviews zijn gebruikt om een antwoord te genereren op de onderzoeksvraag met als doelgroep alle stakeholders betrokken bij het ontwerpen en ontwikkelen van AI voor beeldvormende technieken voor de gezondheidszorg. Interviews gingen onder andere over de stakeholders waar zij mee samenwerken en betrokkenheid van elke stakeholder. De interviews zijn verwerkt door middel van transcriptie, codering met ATLAS, en analyse en beschrijving van de resultaten. Resultaten: Clinici en ontwikkelaars spelen de grootste rol en hebben de hoogste mate van betrokkenheid bij het ontwerpen en ontwikkelen van AI voor de gezondheidszorg, doordat zij nauw samenwerken. Daarnaast bleek de patiënt een ondergewaardeerde stakeholder, door wantrouwen vanuit hun naar AI voor de zorg, wat een risico vormt voor acceptatie. Tot slot wijzen interviews uit dat de ethische kant meer belicht moet worden. Conclusie: De clinici (eindgebruikers) zijn in hoge mate betrokken bij het ontwerpen en ontwikkelen van AI voor de gezondheidszorg. De patiënt zal meer betrokken moeten worden, vanwege hun wantrouwen tegenover AI producten voor de zorg. Toevoeging van de ethicus als stakeholder zou van waarde kunnen zijn, zodat acceptatie van AI in de zorg toeneemt. Tot slot blijkt dat de rol en de daarbij horende activiteiten van de stakeholder invloed heeft op het ontwerp- en ontwikkelingsproces.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:TNW: Science and Technology
Subject:50 technical science in general, 54 computer science, 70 social sciences in general
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/96728
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page