University of Twente Student Theses

Login

Behoeften van mantelzorgers in het nazorgtraject van CVA patiënten

Bilen, S. (2023) Behoeften van mantelzorgers in het nazorgtraject van CVA patiënten.

[img] PDF
911kB
Abstract:Achtergrond: Na ontslag uit het ziekenhuis, krijgen CVA patiënten vaak ondersteuning door mantelzorgers. Mantelzorgers spelen dan ook een belangrijke rol in het nazorgtraject. Het doel van dit onderzoek is om erachter te komen wat de behoeften zijn van de mantelzorgers in het nazorgtraject van CVA patiënten. Ook wordt er gekeken wat de ervaringen zijn van mantelzorgers met de CVA eCoach. De CVA eCoach wordt sinds September 2022 door het Isala ziekenhuis ingezet. De app wordt gebruikt door CVA patiënten en heeft als doel om de zelfredzaamheid te vergroten in het nazorgtraject. Daarnaast wordt er in dit onderzoek gekeken hoe eHealth de mantelzorgers kan ondersteunen in dit proces. Methode: In dit kwalitatieve onderzoek zijn mantelzorgers van CVA patiënten geïnterviewd. Voor de interviews is er gebruikgemaakt van een semigestructureerd interviewschema. Deze is opgesteld op basis van de sub-vragen en literatuur. De interviews zijn getranscribeerd met behulp van het programma Microsoft Teams en vervolgens gecontroleerd door de onderzoeker. Alle transcripties zijn handmatig gecodeerd met behulp van open coderen, axiaal coderen en selectief coderen. Resultaten: Er hebben vier mantelzorgers deelgenomen aan het onderzoek. Er zijn uiteindelijk zes belangrijk codes gevonden, namelijk “Ervaring mantelzorger”, “Omgaan met veranderingen partner”, “Aanpassingen leven mantelzorger”, “Beroerte patiënt”, “Gebruik CVA eCoach” en “Nieuwe app mantelzorgers”. Conclusie en discussie: Uit de interviews is gebleken dat mantelzorgers indirect behoeften hebben aan specifieke informatie en tips in het nazorgtraject van CVA patiënten. Deze behoeftes kunnen vervuld worden door het ontwikkelen van een eHealth app speciaal voor mantelzorgers. Verder wordt aanbevolen om een vervolgonderzoek te doen met een grotere en gevarieerdere steekproef.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Isala ziekenhuis, Zwolle, Nederland
Faculty:TNW: Science and Technology
Subject:44 medicine
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/97051
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page