University of Twente Student Theses

Login

Meten van Risicocultuur : een voorstel voor een conceptueel raamwerk om risicocultuur te meten

Blaauwwijk, Henry (2023) Meten van Risicocultuur : een voorstel voor een conceptueel raamwerk om risicocultuur te meten.

[img] PDF
4MB
Abstract:Het is duidelijk dat risicocultuur een complex geheel is van heel veel onderling met elkaar verbonden factoren. De centrale onderzoeksvraag haakt hierop in met de vraag of een methode kan worden gevonden of ontworpen die praktisch toepasbaar is voor het meten van risicocultuur? De thesis is opgebouwd uit uitgebreid onderzoek vanuit de wetenschappelijke literatuur. Er is onderzocht welke factoren benodigd zijn om te komen tot een optimaal model om risicocultuur te meten bij organisaties. Dit is bekeken vanuit de invalshoek van de relevante meetvariabelen (inclusief bias) en specifiek vanuit gedragswetenschappelijke factoren. Er is via vier verschillende belangrijke zoekmachines op het internet gezocht naar welke modellen actueel kunnen worden gevonden op het gebied van het meten van risicocultuur. De 14 gevonden modellen zijn vergeleken met bovenvermelde factoren en vastgelegd in een tabel voor het optekenen van de score t.a.v. de meetvariabelen en een tabel specifiek gericht op de gedragswerenschappelijke factoren. In aanvulling op het literatuuronderzoek is een case study gedaan t.a.v. drie opdrachtgevers uit de praktijk van de thesisschrijver. Doel hiervan is om te onderzoeken hoe zij omgaan met het meten van risicocultuur en of hetgeen is gevonden als onderdeel van het literatuuronderzoek bij deze organisaties kan worden toegepast. Uit het literatuuronderzoek en de case study is gebleken dat er momenteel geen enkel model optimaal is ingericht om risicocultuur te meten rekening houdend met alle factoren die volgens de wetenschappelijke literatuur hiervoor belangrijk zijn. Van de 5 modellen die het hoogste scoren komt het IRM- model het dichtste bij. Het IRM-, Shingo- en Denison model redeneren vooral vanuit de groep en niet zozeer vanuit het individu. Behalve het Shingo- model houdt geen van de gevonden modellen rekening met bias. De rol van externe partijen, zoals toezichthouders, wordt alleen bij het Bios- model meegenomen. Echter alleen gericht op integriteit. Wet- en regelgeving speelt een belangrijke rol ta.v. risicocultuur, zeker bij banken en verzekeraars en is dus een gemis bij de modellen. Het leren van (bijna-) incidenten is een belangrijk onderdeel van risicomanagement en -cultuur, maar geen onderdeel van het Denison-model en het BOOR- normenkader. Het Shingo- model is interessant, omdat het rekening houdt met het belang van een vertrouwde omgeving via onderling respect en bescheidenheid in leiderschap. Jammer hierbij is dat vooral wordt geredeneerd vanuit de groep en niet zozeer vanuit het individu. Het BOOR- normenkader koppelt risicocultuur niet aan de structuur en bedrijfsdoelstellingen en houdt niet specifiek rekening met het deelnemen van alle relevante stakeholders in gesprekken en besluitvorming. Ook training t.a.v. risicobewustzijn is geen specifiek onderdeel. Doordachte doelstellingen rekening houdend met neveneffecten en de afstemming van doelstellingen met GRC- vereisten is ook geen thema bij het BOOR-normenkader. Het is vanuit het onderzoek naar de gedragswetenschappelijke factoren gebleken dat ook hier momenteel geen enkel model optimaal is ingericht om risicocultuur te meten. Van de 7 modellen die het hoogste scoren komt het Shingo- model (71%) met direct daaropvolgend het IRM- model (68%) het dichtste bij. Door geen van de modellen wordt rekening gehouden met de thema’s emoties, mensbeelden, percepties, rechtvaardigheid en stress. Het rekening houden met sleutelaspecten van individuen komt alleen terug bij het Bios- model (maar dit model meet alleen t.a.v. integriteit en niet de bredere context van risicocultuur). Gezien de resultaten lijkt op het gebied van het meten van gedragswetenschappelijke factoren nog veel winst te behalen.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Risicomanagement MSc (75083)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/97566
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page