University of Twente Student Theses

Login

Het inzetten van herkansingen om kennishiaten voor het vak scheikunde weg te werken

Hegeman, N. (2023) Het inzetten van herkansingen om kennishiaten voor het vak scheikunde weg te werken.

[img] PDF
1MB
Abstract:Vaak wordt er nadat een leerling een laag cijfer heeft behaald, niet stilgestaan bij de hiaten die deze leerling heeft. Bij het vak scheikunde in de bovenbouw van de Havo en het Vwo, bouwt de inhoud van de stof door naar latere hoofdstukken. Doordat er niet wordt stilgestaan bij de hiaten, gaan leerlingen nieuwe stof minder goed begrijpen. In dit onderzoek wordt het probleem aangepakt door een hiaatwegwerkingsprogramma (HWP) op te stellen. Dit HWP omvat het door leerlingen opnieuw maken van een toets, met als doel hiaten weg te werken, en hoe je dit bewerkstelligt voor het vak scheikunde in 4 Havo/Vwo. Hiervoor is literatuuronderzoek gedaan, zijn er drie programmaprototypes opgesteld en zijn scheikundedocenten en vierdeklassers geïnterviewd. De drie programmaprototypes gaan in op een van deze drie leertheorieën: behaviorisme, cognitivisme en constructivisme. Uit dit onderzoek blijkt dat geen van de drie programmaprototypes op zichzelf geschikt is als HWP. Het opgezette prototype op basis van behaviorisme was niet haalbaar, terwijl zowel het prototype op basis van het cognitivisme als het prototype op basis van constructivisme niet effectief waren. Het herontworpen programma bevat een combinatie van de drie prototypes, waarbij er is gelet op de relevantie, verwachte effectiviteit, verwachte haalbaarheid en gebruiksvriendelijkheid.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Science Education and Communication MSc (60708)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/97797
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page