University of Twente Student Theses

Login

Ontwikkeling van het vierdejaarsvak "KCH3: Biochemie; Wat je eet ben jezelf" van de tweedegraads lerarenopleiding scheikunde dat voldoet aan de ontwerpeisen

Lier, R.C.W. van (2023) Ontwikkeling van het vierdejaarsvak "KCH3: Biochemie; Wat je eet ben jezelf" van de tweedegraads lerarenopleiding scheikunde dat voldoet aan de ontwerpeisen.

[img] PDF
5MB
Abstract:Bij de tweedegraads lerarenopleiding scheikunde op Hogeschool Windesheim is in het nieuwe curriculum vakdidactiek geïntegreerd in de vakinhoudelijke vakken. Het is daarom van belang om weloverwogen keuzes te maken wat betreft didactische methoden. Het doel van dit onderzoek is het ontwerpen van een succesvol vierdejaarsvak “KCH3: Biochemie; Wat je eet ben jezelf”. In het literatuuronderzoek is allereerst onderzocht hoe de didactische methoden contextueel leren, onderzoekend leren, gamedidactiek en samenwerkend leren kunnen worden ingezet in het vak, naast model directe instructie. Daarna zijn ontwerpeisen voor KCH3 vanuit de scheikundevakgroep onderzocht en vastgesteld. Middels praktijkonderzoek zijn nog aanvullende ontwerpeisen bepaald. Aan de hand van literatuur- en praktijkonderzoek konden 36 ontwerpeisen, verdeeld over organisatie, vakinhoud, didactiek, werkvormen en afrondingsvormen, worden vastgesteld. Aan de hand van deze ontwerpeisen is een verscheidenheid aan lesmateriaal ontwikkeld, waaronder een werkboek voor studenten waarin alle opdrachten en practica staan. Het vak is uitgevoerd in de periode van september tot en met december 2023. Om te bepalen of het vak voldoet aan de ontwerpeisen, aansluit bij behoeften van studenten en de gekozen werkvormen passen bij de verschillende subdomeinen binnen de biochemie, is het vak geëvalueerd door een lerarenopleider en studenten die het vak hebben gevolgd. Op basis van deze evaluatie bleek dat de ontwerpeisen grotendeels behaald zijn: 29 behaald, 6 gedeeltelijk behaald en 1 niet behaald. De lerarenopleider vindt het vak en de ontwikkelde lesmaterialen compleet, gevarieerd en met focus op conceptueel begrip. Ook studenten zijn tevreden over het vak en geven daarnaast waardevolle tips om het werkboek en de colleges te verbeteren. Daarnaast worden er in dit ontwerponderzoek nog aanbevelingen gedaan om het ontworpen vak te verbeteren en worden er suggesties gedaan voor vervolgonderzoek.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:35 chemistry, 81 education, teaching
Programme:Science Education and Communication MSc (60708)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/97912
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page