University of Twente Student Theses

Login

Continue monitoring bij patiënten na Oesophagosresectie : kunnen ECG-karakteristieken klinische achteruitgang voorspellen?

Scheffer, S.J. and Dechesne, F.C.V. and Visser, S.L. de and Salomons, S. and Brus, M.M. (2024) Continue monitoring bij patiënten na Oesophagosresectie : kunnen ECG-karakteristieken klinische achteruitgang voorspellen?

Full text not available from this repository.

Full Text Status:Access to this publication is restricted
Abstract:Achtergrond Bij oesophagusresectie als behandeling van een oesophaguscarcinoom treedt er bij 65% van de patiënten complicaties op. Vroegtijdige herkenning van klinische achteruitgang kan de ernst van een (serious) adverse events verminderen en de ziekenhuisduur beperken. Echter is de uitvoering van de huidige monitoring middels de Modified Early Warning Score (MEWS) hiervoor onvoldoende. Daarom wordt gekeken of continue monitoring met een VitalPatch bijdraagt aan vroegtijdige herkenning van complicaties. Methode Er wordt signaalanalyse toegepast op ECG-data van oesophagusresectiepatiënten die geïncludeerd zijn in de MoViSupport studie. Voorafgaand aan de analyse is gekeken naar het percentage missende data per patiënt. Bij meer dan 50% missende data wordt deze patiënt geëxcludeerd. Bij de analyse is gekeken naar de hartslag en de hartritmevariabiliteit met als specifieke karakteristieken de Root Mean Square van de standaarddeviatie van de R-pieken (RMSSD) en standaarddeviatie van de afstand tussen de R-pieken (SDRR) in de 24 uur voor het optreden van een (serious) adverse event, opgesplitst in drie blokken van 8 uur. Van deze waardes is een relatieve verandering berekend ten opzichte van de preoperatieve waarde op hetzelfde tijdstip per patiënt. Vervolgens zijn deze relatieve veranderingen van de patiëntengroep vergeleken met de controlegroep middels een ongepaarde t-toets. Deze vergelijking heeft tweemaal plaatsgevonden. De eerste vergelijking maakt gebruik van de relatieve verandering over de gehele 24 uur van de controlegroep terwijl de patiëntengroep gebruik maakt van drie blokken van 8 uur. De tweede vergelijking heeft als enige aanpassing dat ook de controlegroep gebruik maakt van drie blokken van 8 uur. Resultaten Met de Shapiro Wilk test is bewezen dat de data normaal verdeeld is. De one-sample t-toets wijst uit dat de relatieve verandering post- ten opzichte van preoperatief bij de patiëntengroep van de hartslag in blok 3, de 8 uur voorafgaand aan het optreden van een (serious) adverse event statistisch significant is. Bij de controlegroep waarbij het gemiddelde is genomen van 24 uur blijkt ook de hartslag statistisch significant te zijn veranderd post- ten opzichte van preoperatief. Zodra we de controlegroep indelen in drie tijdsblokken van 8 uur, is de SDRR van blok 3 (8-0 uur voor het (serious) adverse event) statistisch significant. De ongepaarde t-toets wijst uit dat de relatieve veranderingen van de hartslag en hartritmevariabiliteit van de patiëntengroep niet statistisch significant zijn in vergelijking met de controlegroep. Conclusie Uit de resultaten is gebleken dat in de 24 uur voorafgaand aan een (serious) adverse event de hartslag en hartritmevariabiliteit geen voorspellende waarde hebben voor het optreden van een (serious) adverse event.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
ZGT, Almelo, Nederland
Faculty:TNW: Science and Technology
Subject:44 medicine, 50 technical science in general
Programme:Technical Medicine BSc (50033)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/98048
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page