University of Twente Student Theses

Login

Bevorderen patiëntenregie en gezamenlijke besluitvorming

Kolk, A.D. van der (2024) Bevorderen patiëntenregie en gezamenlijke besluitvorming.

Full text not available from this repository.

Full Text Status:Access to this publication is restricted
Abstract:Medisch Spectrum Twente (MST) beoogt samen beslissen meer te integreren in het zorgproces. Samen beslissen is een model dat indien juist uitgevoerd veel voordelen kan opleveren. Uit onderzoek blijkt dat patiënten tevredener zijn en meer weloverwogen beslissingen maken met hun zorgverlener. Hoewel 90% van de patiënten gezamenlijke besluitvorming met hun zorgverleners zou willen, krijgt slechts 51% daadwerkelijk keuzemogelijkheden. Het proces van samen beslissen wordt gekenmerkt door vier componenten; keuze, opties, voorkeur, en beslissen. De "drie goede vragen" is een instrument om dit proces te faciliteren. Het primaire doel van het onderzoek is om te achterhalen wat het effect is van de implementatie van verschillende interventies gebaseerd op de drie goede vragen op het proces van samen beslissen. De interventies omvatten het activeren van een digitale autoanamnese, een staander met “drie goede vragen”, een flyer over samen beslissen en training van zorgverleners. De secundaire doelen zijn om te achterhalen of er vanuit het perspectief van de zorgverlener een verandering is opgetreden in de actieve deelname van de patiënt aan het gesprek net als een verandering in de voorbereiding van de patiënt. Methode Het betreft een prospectief pilotonderzoek om zowel de onderzoeksvraag als de opgestelde deelvragen te beantwoorden. Het effect van de interventies wordt getoetst met behulp van de Compacte Evaluatie Kaart (CEK) welke is ontwikkeld door ziekenhuizen binnen het Santeon verband. De CEK genereert een score waarbij een hogere score een hogere mate van gezamenlijke besluitvorming aangeeft. Er was baseline meting waar er nog geen interventies toegepast werden en een vervolgemeting met inzet van alle interventies. Resultaten Uiteindelijk zijn er in de baseline meting 20 consulten opgenomen en in de vervolgmeting 8. Bij evaluatie van een effect van de interventies in CEK-score van de zorgverlener was er geen significant verschil aantoonbaar in de verandering van score, baseline (M=83.1, IQR=75.5-90.0) vervolgmeting (M=73.3, IQR=68.5-80.5)(P=0.17). Verder is er geen verandering in de mate van patiënten participatie gevonden tussen de baseline (M=4, IQR=4-4.25) en vervolgmeting(M=4, IQR=3.75-4)(P=0.71). Evenmin bij de mate van voorbereiding van de patiënt op het consult tussen de baseline (M=4, IQR=3-4) en vervolgmeting (M=3.5, IQR=3-4)(P=0.96). Conclusie De toegepaste interventies hebben geen meetbaar effect teweeggebracht op de mate van samen beslissen. Dit is afwijkend van bestaande literatuur. Wel roept dit onderzoek interessante vragen op voor vervolgonderzoek in de toekomst om de implementatie van samen beslissen te verbeteren. Beperkingen van het onderzoek zijn de kleine onderzoekspopulatie, verschil in deelnemers bij de baseline en vervolgmeting, selectiebias door gebruik van een digitale component in de vervolgmeting waardoor sommige patiënten niet konden deelnemen, missing data points, en mogelijke aanwezigheid van het Hawthorne effect.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
MST
Faculty:TNW: Science and Technology
Subject:01 general works
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/98116
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page